Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja »Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov«.
Javni razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost in se financira iz sredstev Evropske Unije – NextGenerationEU, Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podaljšuje rok za prijavo na javni razpis najkasneje do 31. 1. 2024 do 23.59 ure.

Namen

Namen javnega razpisa je spodbujati invalidska podjetja in zaposlitvene centre k uvajanju prožnejših oblik dela. Izbrani projekti bodo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi naslavljali približevanje delodajalcev zmožnostim in sposobnostim invalidov z uvajanjem prožnejšega načina dela, večjo podporo pri organizaciji delovnega procesa s strani delodajalca, ob hkratnem razvijanju kompetenc zaposlenih, s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za prožnejše oblike dela.

Višina sredstev

Ministrstvo bo financiralo izbrane projekte (najmanj triinpetdeset projektov, od tega najmanj triintrideset projektov invalidskih podjetij in najmanj dvajset projektov zaposlitvenih centrov) do največ 2.199.500,00 EUR brez DDV za celotno obdobje financiranja oz. v znesku največ 41.500,00 EUR brez DDV na projekt. Projektno partnerstvo lahko zaprosi za 100 % financiranje upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni prijavitelji na razpis

Na javni razpis se lahko prijavi invalidsko podjetje ali zaposlitveni center (ki nastopi v vlogi kot prijavitelj) skupaj z najmanj enim ali največ dvema projektnima partnerjema, ki posluje/ta in izkazuje/ta reference na področju projektnih aktivnosti.

Prijava in odpiranje

Rok za oddajo vloge na javni razpis je najkasneje do 31. 1. 2024 do 23.59 ure.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Delavnica za prijavitelje in projektne partnerje

Vabilo na delavnico za prijavitelje in projektne partnerje za prijavo na javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre, 16. januar 2024, od 9.30 do 12.00.

Potencialne prijavitelje in projektne partnerje vabimo na delavnico, na kateri si bomo skupaj pregledali prijavne obrazce in vam odgovorili na morebitne nejasnosti v zvezi z izpolnjevanjem obrazcev.

Udeležbo na delavnici je potrebno najaviti do petka, 12. januarja 2024, preko prijavnega obrazca na povezavi https://forms.office.com/e/zyEs3ra2tS.

Udeležba bo možna preko spleta (aplikacije Microsoft Teams) ali osebno, tj. v sejni sobi v pritličju stavbe, kjer je sedež Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, Ljubljana. Osebna udeležba bo zaradi prostorske omejitve zagotovljena le prvim 30 prijavljenim.

Delavnica bo posneta, vendar le za potrebe izvajalca ukrepa NOO (MDDSZ), posnetek ne bo posredovan tretjim osebam.

Za dodatne informacije o delavnici pišite na mateja.gris@gov.si.

Dokumenti in obrazci

Kontakt

Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pišite na gp.mddsz@gov.si.