Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja »Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov«.
Javni razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost in se financira iz sredstev Evropske Unije – NextGenerationEU, Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Namen

Namen javnega razpisa je spodbujati invalidska podjetja in zaposlitvene centre k uvajanju prožnejših oblik dela. Izbrani projekti bodo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi naslavljali približevanje delodajalcev zmožnostim in sposobnostim invalidov z uvajanjem prožnejšega načina dela, večjo podporo pri organizaciji delovnega procesa s strani delodajalca, ob hkratnem razvijanju kompetenc zaposlenih, s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za prožnejše oblike dela.

Višina sredstev

Ministrstvo bo financiralo izbrane projekte (najmanj triinpetdeset projektov, od tega najmanj triintrideset projektov invalidskih podjetij in najmanj dvajset projektov zaposlitvenih centrov) do največ 2.199.500,00 EUR brez DDV za celotno obdobje financiranja oz. v znesku največ 41.500,00 EUR brez DDV na projekt. Projektno partnerstvo lahko zaprosi za 100 % financiranje upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni prijavitelji na razpis

Na javni razpis se lahko prijavi invalidsko podjetje ali zaposlitveni center (ki nastopi v vlogi kot prijavitelj) skupaj z najmanj enim ali največ dvema projektnima partnerjema, ki posluje/ta in izkazuje/ta reference na področju projektnih aktivnosti.

Prijava in odpiranje

Rok za oddajo vloge na javni razpis je najkasneje do 11. 12. 2023 do 23.59 ure.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Dokumenti in obrazci

Kontakt

Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pišite na gp.mddsz@gov.si.