Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Zaključen

  Frisco1

  Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi

 • V teku

  goMURra

  Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti / Grenzüberschreitender Managementplan zur innovativen nachhaltigen Bewirtschaftung der Grenz-Mur und zur Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements

 • V teku

  Visfrim

  VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih / VISFRIM Gestione del Rischio Idraulico per il bacino del fiume Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri

 • Zaključen

  HarmoNIA

  Projekt »Harmonizacija in povezovanje za oceno onesnaženja v Jadranskem in Jonskem morju« (HarmoNIA) se izvaja v okviru Interreg Programa transnacionalnega sodelovanja ADRION (Jadransko – Jonska pobuda) za obdobje 2014-2020. Namen projekta HarmoNIA je zagotovitev dostopnosti do razdrobljenih podatkov o onesnaženosti morja na območju jadransko-jonske regije in vzpostavitev mednarodnega upravljanja, kar je podlaga za reševanje ranljivosti morskega okolja in varovanja ekosistemskih storitev.

 • V teku

  LIFE-IP PREPAIR

  V projektu »Učinki ukrepov Dežel Padske nižine na kakovost zraka« (LIFE-IP PREPAIR) želimo z usklajenimi ukrepi za zagotavljanje kakovosti zraka spodbuditi tako proizvodnjo in porabo, ki lahko dejansko vplivata na zmanjšanje ravni onesnaževal v zraku in zvišata kakovost življenja.

 • V teku

  Projekt Sinica – Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje

  Projekt Sinica bo s posodobljenim in nadgrajenim sistemom za spremljanje onesnaženosti zraka prispeval k hitrejšemu doseganju ustrezne kakovosti zraka in k zmanjšanju škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje. Enostavno bomo pridobili podatke o tem kdo, koliko in s čim onesnažuje zrak. Natančni podatki bodo podlaga za učinkovito ukrepanje državnih in lokalnih odločevalcev na področju izboljšanja kakovosti zraka. Meritve bodo omogočale preverbo ustreznosti teh ukrepov.

Iskalnik