Skoči do osrednje vsebine

Namen projekta "Razvoj usklajenega modelskega sistema vodne bilance za porečje reke Donave" (Danube Water Balance) je vzpostavitev enotnega modela vodne bilance za celotno porečje Donave. Skupni model bo pripomogel k izboljšanju skupnega, čezmejnega in medsektorskega upravljanja voda v porečju reke Donave.

Danes v Podonavju še ne obstaja skupni vodno bilančni model, ki bi omogočal usklajeno upravljanje z vodami v porečju med vsemi državami. V okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River) je bila zato sprejeta strateška odločitev, da je treba vzpostaviti enoten model vodne bilance za celotno porečje Donave, ki bo uporaben na ravni porečij in združljiv z drugimi pobudami komisije.

Ključni cilji projekta so: 

  • Skupno upravljanje podatkov za načrtovanje upravljanja voda v porečju reke Donave.
  • Enotno orodje za vodno bilanco za porečje reke Donave.
  • Skupna metodologija vodne bilance s krepitvijo zmogljivosti.

 Projekt bo izboljšal:

  • Učinkovitost upravljanja porečij z usklajenim upravljanjem vodnih virov med sosednjimi državami.
  • Prilagajanje podnebnim spremembam s podporo pri napovedovanju potencialnih izzivov povezanih z vodo in razvoju ustreznih ukrepov za blaženje posledic.
  • Skladnost s predpisi EU s krepitvijo ciljev okvirne vodne direktive.
  • Odločanje na podlagi podatkov, saj bodo na voljo ključni podatki za oceno količinskega stanja vodnih virov ter sposobnost povezovanja z modeli kakovosti vode.
  • Sodelovanje in izmenjava znanja s sodelovanjem zainteresiranih strani tako na nacionalni kot mednarodni ravni.
  • Ozaveščenost javnosti o upravljanju vodnih virov, vplivu podnebnih sprememb in pomenu trajnostnih praks.

Projekt Danube Water Balance se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Interreg Podonavje za obdobje 2021–2027 in bo trajal 2 leti in 6 mesecev. Vrednost celotnega projekta je 3.028.319,51 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 80 %, 20 % pa zagotovijo partnerji sami.

V projektu sodeluje 20 projektnih partnerjev iz 11 držav Podonavja. Vodilni partner oziroma koordinator projekta je General Directorate of Water Management - OVF (Madžarska). Poleg ARSO so ostali partnerji še: Technical University Budapest (Madžarska), Vienna University of Technology (Avstrija), International Institute for Applied Systems Analysis (Avstrija), Brno University of  Technology (Češka), Slovak University of Technology (Slovaška), Croatian Water (Hrvaška), Institute for Water Management (Bosna in Hercegovina), University of Sarajevo (Bosna in Hercegovina), University of Novi Sad Faculty of Agriculture (Srbija), Jaroslav Cerní Water Institute (Srbija), PWMC Srbijavode (Srbija), National Institute of Hydrology and Water Management (Romunija), National Administration "Romanian Waters" (Romunija), National Meteorological Administration (Romunija), Executive Agency for Exploration and Maintenance of the Danube River (Bolgarija), National Institute of Meteorology and Hydrology (Bolgarija), Bulgarian Water Association (Bolgarija) in Institute of Ecology and Geography (Makedonija).