Skoči do osrednje vsebine

Z izvedbo projekta »Izgradnja sistema za opazovanje suše v alpskem prostoru« oz. »Alpine Drought Observatory (ADO) smo z razvojem ADO platforme prispevali k poenotenju načina spremljanja suše v celotnem alpskem prostoru, nadgradili že obstoječe sisteme predvsem z boljšo prostorsko ločljivostjo podatkov (sušnih kazalnikov) in različnimi podatkovnimi viri ter pripravili uporabno orodje za spremljanje suše za vse prebivalce alpskega prostora, ki jih suša zadeva – od kmetovalcev do upravljalcev. Skupno s priporočili za obvladovanje suše na podlagi pilotnih študij smo tako prispevali k boljši pripravljenosti na sušo in k blaženju posledic vedno pogostejših sušnih dogodkov.

Suša in pomanjkanje vodnih virov nista pojava, ki bi se v javnosti pogosto omenjala v povezavi z alpskim prostorom. Ne glede na to dejstva kažejo, da postajajo težave s sušo v alpskem prostoru v zadnjem desetletju zaskrbljujoče. Zaradi posebnosti alpskega prostora, kot so gorsko podnebje, razgibano površje, kombinacija snežnega in dežnega režima ter čezmejni vodni viri, so v primerjavi z nižinskimi predeli tu svojevrstne tudi lastnosti suše. Suša ne pozna meja, zato je za enoten in učinkovit sistem zaznavanja in upravljanja s sušo v alpskem prostoru nujna vzpostavitev tesnega čezmejnega sodelovanja. V ta namen se je v letu 2019 začel projekt Alpine Drought Observatory – ADO, v katerega je bila vključena večina alpskih držav. Glavni namen projekta je bil pripraviti pregledovalnik za opazovanje suše v alpskem prostoru, namenjen širokemu krogu uporabnikov, ki bi pripomogel k izboljšani pripravljenosti in boljšemu obvladovanju tveganj, povezanih s sušo.

Namenski cilji, pri katerih je posredno ali neposredno sodeloval ARSO, so bili doseženi z naslednjimi objektnimi cilji:

  • ADO spletna platforma, v kateri so dostopni projektni produkti;
  • karte izbranih kazalnikov suše, ki so pripravljene na osnovi sistema kartiranja kazalnikov za meteorološko, kmetijsko in hidrološko sušo;
  • usklajen nabor osnovnih podatkov (tudi satelitskih), ki so preverjeni in po potrebi interpolirani v predpisano geografsko mrežo, tako da omogočajo izračun in prikazovanje sušnih kazalnikov;
  • zbirka podatkov o posledicah suše po državah in sektorjih ter ocena tveganja in verjetnosti pojava posledic suše (»impact probability mapping«).

Poleg navedenih produktov v ADO platformi je bila v vsaki izmed partnerskih držav vzpostavljena pilotna študija – v Sloveniji na dveh kmetijah na območju Podravja, kjer je bila na terenu ocenjena uporabnost izbranih sušnih kazalnikov ter potencialna uporabnost zaznavanja suše iz zraka z uporabo dronov. Poleg tega so bila v okviru projekta pripravljena priporočila oz. dobre prakse za učinkovito obvladovanje suše namenjene predvsem odločevalcem.

Projekt ADO se je izvajal v okviru Interreg Programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp v obdobju 2014 – 2020. Vrednost celotnega projekta je 1.961.924,65 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85 %, 15 % pa zagotovijo partnerji sami (v primeru ARSO je to Republika Slovenija).

V projektu je sodelovalo enajst projektnih partnerjev iz:

  • Slovenije: Agencija RS za okolje (ARSO), Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZS MB), Zavod Iskriva - Iskrišče za razvoj lokalnih potencialov;
  • Italije: European Academy of Bozen-Bolzano (EURAC) kot vodilni partner, Piedmont Region - Environment Department (RP), National Association of Consortiums of the Management and Protection of the Territory and Irrigation Waters (ANBI);
  • Avstrije: Central Institute for Meteorology and Geodynamics (ZAMG), Office of the Upper Austrian Government - Water Management Planning (UA-WMP);
  • Nemčije: University of Freiburg (ALU-FR);
  • Švice: Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL) in
  • Francije: National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment (INRAE).

Poleg projektnih partnerjev je v projekt vključenih še 18 strateških partnerjev, med katerimi sta iz Slovenije Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavarovalnica Triglav d.d.

Več na spletni strani projekta ADO