Skoči do osrednje vsebine

Z izvedbo projekta “Izgradnja sistema za opazovanje suše v alpskem prostoru” (ADO) želimo poenotiti način spremljanja suše v celotnem alpskem prostoru, nadgraditi že obstoječe sisteme in pripraviti uporabno orodje za spremljanje suše za vse, ki jih suša zadeva – od kmetovalcev do upravljalcev. Tako bomo prispevali k boljši pripravljenosti na sušo in k blaženju posledic vedno pogostejših sušnih dogodkov.

Suša in pomanjkanje vodnih virov nista pojava, ki bi se v javnosti pogosto omenjala v povezavi z alpskim prostorom. Ne glede na to dejstva kažejo, da postajajo težave s sušo v alpskem prostoru zaskrbljujoče. Zaradi posebnosti alpskega prostora, kot so gorsko podnebje, razgibano površje, kombinacija snežnega in dežnega režima ter čezmejni vodni viri, so v primerjavi z nižinskimi predeli tu svojevrstne tudi lastnosti suše.

Suša ne pozna meja, zato je za enoten in učinkovit sistem zaznavanja in upravljanja s sušo v alpskem prostoru nujna vzpostavitev tesnega čezmejnega sodelovanja. V ta namen se je v letu 2019 začel projekt Alpine Drought Observatory – ADO, ki poleg Slovenije vključuje večino alpskih držav. Glavni namen projekta je pripraviti pregledovalnik za opazovanje suše v alpskem prostoru, ki bo namenjen širokemu krogu uporabnikov in bo pripomogel k izboljšani pripravljenosti in boljšemu obvladovanju tveganj, povezanih s sušo. To je ADO spletna platforma, v kateri bodo dostopni projektni produkti:

  • karte izbranih kazalnikov suše, ki bodo pripravljene na osnovi sistema kartiranja kazalnikov za meteorološko, kmetijsko in hidrološko sušo;
  • usklajen nabor osnovnih podatkov (tudi satelitskih), ki bodo preverjeni in po potrebi interpolirani v predpisano geografsko mrežo; omogočal bo izračun in prikazovanje sušnih kazalnikov;
  • sistem zbiranja podatkov o posledicah suše (karta verjetnosti pojava) vključno s priporočili za ugotavljanje posledic suše;
  • metodologija za oceno tveganja suše (vključno z njenimi gospodarskimi posledicami).

Poleg omenjenih produktov v ADO platformi je v vsaki izmed partnerskih držav vzpostavljena pilotna študija – v Sloveniji na dveh kmetijah na območju Podravja, kjer bo na terenu v obdobju trajanja projekta ocenjena uporabnost izbranih kazalnikov ter potencialna uporabnost zaznavanja suše iz zraka z uporabo dronov. Poleg tega bodo v okviru projekta pripravljena Priporočila za upravljanje suše in smernice za odločevalce za izboljšave upravljanja s pomočjo ADO.

Projekt ADO se izvaja v okviru Interreg Programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp v obdobju 2014 - 2020. Vrednost celotnega projekta je 1.961.924,65 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% (z izjemo Švice, ki ni sofinancirana s strani EU), 15% pa zagotovijo partnerji sami (v primeru ARSO je to Republika Slovenija).

V projektu sodeluje enajst projektnih partnerjev iz:

  • Slovenije: Agencija RS za okolje (ARSO), Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZS MB), Zavod Iskriva, Iskrišče za razvoj lokalnih potencialov;
  • Italije: European Academy of Bozen-Bolzano (EURAC) je vodilni partner, Piedmont Region - Environment Department (RP), National Association of Consortiums of the Management and Protection of the Territory and Irrigation Waters (ANBI);
  • Avstrije: Central Institute for Meteorology and Geodynamics (ZAMG), Office of the Upper Austrian Government - Water Management Planning (UA-WMP);
  • Nemčije: University of Freiburg (ALU-FR);
  • Švice: Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL) in
  • Francije: National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment (INRAE)

Poleg projektnih partnerjev je v projekt vključenih še 18 strateških partnerjev, med katerimi sta iz Slovenije Ministrstvo za okolje in prostor ter Zavarovalnica Triglav d.d.

Več na spletni strani projekta ADO