Skoči do osrednje vsebine

S projektom »LIFE NarcIS - naravovarstveni informacijski sistem« (LIFE NarcIS - NAtuRe Conservation Information System - LIFE19 GIE/SI/000161) vzpostavljamo nacionalni informacijski sistem za varstvo narave, ki bo omogočal enostaven dostop do podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, naravovarstvenih podatkov in številnih drugih podpornih podatkov, ki jih varstvo narave potrebuje za svoje delovanje. Sistem rešuje pomanjkljivosti na področju upravljanja s podatki naravovarstva ter prispeva k učinkovitejšemu izvajanju zakonodaje.

Uporabnikom bo omogočil lažje načrtovanje in spremljanje ukrepov za varstvo narave, izvajanje analiz s pomočjo spletnih orodij ter večjo učinkovitost procesov odločanja in sodelovanja med javnimi institucijami. Projekt bo prispeval k skrajševanju upravnih postopkov, manjši porabi časa za poročanje in večji dostopnosti podatkov končnim uporabnikom. 

Ključni cilji projekta: 

 • NarcIS kot enotna vstopna točka za hitrejši in enostavnejši dostop do različnih podatkov za potrebe varstva narave.
 • Vključujoč partnerski program, ki združuje ključne posredovalce podatkov.
 • Orodja za učinkovitejše izvajanje področne zakonodaje, za pregled, vnos  in upravljanje podatkov.
 • Nuditi podatke v strojno berljivih formatih za integracijo z ostalimi sistemi (npr. eProstor).
 • Dvig ozaveščenosti zainteresirane javnosti in ciljnih skupin o razpoložljivosti in uporabnosti podatkov.

Pričakovani učinki:  

 • S sistemom bo povezanih 11 različnih virov podatkov (8 projektnih partnerjev in 3 upravljavci zavarovanih območij).
 • 95 % obstoječih, a razpršenih javno financiranih bioloških podatkov bo povezanih in dostopnih na enem mestu.
 • Na klik bo na voljo 10-krat več podatkov o varstvu narave kot doslej.
 • 30-odstotno zmanjšanje časa, potrebnega za dostop do podatkov in večine potrebnih informacij.
 • 9 novih delovnih mest za polni delovni čas v času trajanja projekta.
 • Vsaj 10 % večja ozaveščenost o pomembnosti podatkov za ohranjanje narave.

Skupna vrednost projekta LIFE NarcIS znaša 3.695.411 EUR. Projekt traja 4 leta, od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2024. Del denarnih sredstev za izvedbo projekta je zagotovljen v okviru programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za Okoljsko upravljanje in informacije, ki ga upravlja in financira Evropska komisija v programskem obdobju 2014-2020. Razliko krije Republika Slovenija oziroma partnerji z lastno udeležbo. Evropska komisija povrne projektnim partnerjem 53,3 % vseh stroškov, 46,7 % pa je lastne udeležbe. V projekt so vključeni glavni akterji na področju varovanja narave v Sloveniji, tako državne institucije: (1) Agencija Republike Slovenije za okolje kot vodilni partner, (2) Ministrstvo za naravne vire in prostor, (3) Univerza v Ljubljani, (4) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, (5) Zavod za gozdove Slovenije, (6) Zavod za ribištvo Slovenije kot tudi zasebni ustanovi: (7) Center za kartografijo favne in flore, (8) Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.  

Več na spletni strani projekta LIFE NarcIS.