Skoči do osrednje vsebine

Projekt »Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih« (VISFRIM) je pripomogel k povečanju učinkovitosti upravljanja s poplavno ogroženostjo na čezmejnih porečjih Soče, Vipave ter Lemene v Italiji. Z izboljšanim sodelovanjem med vsemi ustanovami v obravnavanih porečjih na obeh straneh meje in javnostjo je bil namen vzpostaviti zeleno informacijsko strukturo, ki bo dolgoročno prispevala k povečani odpornosti proti poplavam in drugih naravnih nesreč.

Cilji projekta Visfrim so bili:

  • zbrani, izmenjani in usklajeni okoljski podatki, pomembni za upravljanje s poplavno ogroženostjo;
  • ocena poplavne nevarnosti na podlagi modelskih simulacij poplavnih scenarijev;
  • izvedena delavnica, z namenom zbiranja zahtev/predlogov občanov ter drugih deležnikov za pripravo inovativnega okolja za sporočanje opazovanj, ki bodo pripomogli pri obravnavi poplavne ogroženosti ;
  • spletna platforma Visfrim za ljubiteljske opazovalce;
  • izvedena usposabljanja uporabe spletne platforme Visfrim v lokalni skupnosti;
  • investicije v več manjših protipoplavnih gradbenih ukrepov.

V okviru projekta Visfrim je bila pripravljena spletna platforma za dvosmerno komunikacijo med deležniki in odločevalci. Uporabniki lahko oddajo svoja opazovanja o naravnih pojavih, hkrati pa lahko pregledajo opazovanja drugih.  Poleg opazovanj so na spletni platformi druge uporabne vsebine.

Projekt Visfrim se je izvajal v okviru programa Interreg V-A Italija- Slovenija za obdobje 2014 do 2020. Vrednost celotnega projekta je bila 2.940.441,15 EUR. 85% sofinanciranja je bilo zagotovljeno s strani Evropske Unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15% pa so zagotovilo partnerji sami (v primeru ARSO je to Republika Slovenija). V projektu je sodelovalo 11 partnerjev, štiri iz Italije: vodilni partner Urad za vodno območje vzhodnih Alp (Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – AAWA); regiji Dežela Veneto – Direkcija za varovanje tal (Regione del Veneto), Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajna (Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia) ter Metropolitansko mesto  Benetke (Citta metropolitana di Venezia) in sedem iz Slovenije: Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, občine  Vipava, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Postojna.

Več na spletni strani projekta VISFRIM

Povezava do spletne platforme