Skoči do osrednje vsebine

Pogled na Blejsko jezero, na sredini jezera je Blejski otok.
Slovenci smo alpski narod. Pohodništvo, planinarjenje in gorništvo so pri nas najbolj priljubljeni načini preživljanja prostega časa. Hribe in gore imamo preprosto radi, so naš dedni zapis, naša dediščina, sedanjost in prihodnost. V preteklosti so bile tudi slovenske gore in hribi tisti poligon, kjer smo si Slovenci z vztrajnostjo izbojevali svojo neodvisnost in samostojnost.

Zahvala sodelujočim pri obiskovanju gora in nagradni igri 30 vrhov za 30 let

Urad vlade za komuniciranje se zahvaljuje vsem sodelujočim pri projektu 30 vrhov za 30 let samostojne Slovenije. Veliko pohodnikov in sodelujočih pri nagradni igri je z navdušenjem sodelovalo pri spoznavanju lepot Slovenije in njenih vrhov skozi zgodovino, posebej še iz časa osamosvajanja.

Nekaj zanimivih podatkov o nagradni igri, ki je trajala 31 tednov: prejeli smo več kot 1000 pravilnih odgovorov na nagradna vprašanja in razdelili več kot 1000 pohodniških knjižic 30 vrhov za 30 let in drugih praktičnih nagrad. Na 10, 20 ali 30 vrhov, opisanih v knjižici 30 vrhov se vas je povzpelo več kot 50, med vami tudi štirje zakonski pari, za kar vam iskreno čestitamo. Vse vas smo še posebej nagradili. Veliko navdušenih odzivov smo prejeli tudi po predvajanju filma 30 vrhov za 30 let samostojne Slovenije, ki smo si ga lahko ogledali na Televiziji Slovenija 23. in 26. decembra 2021. 

Tudi v letu, ki nam pravkar na stežaj odpira vrata vam želimo veliko pohodniških užitkov pri spoznavanju lepot naše domovine in njene zgodovine.

Srečno pot in varen korak v letu 2022!

Fant in dekle hodita po hribu, razgled na hribe in gore.

Slavnik. Vrh slovenske Istre ponuja enega lepših razgledov po celotni Sloveniji. | Avtor: Jaka Ivančič/www.slovenia.info

1 / 6

Ob 30. obletnici Slovenije smo se našim goram in hribom poklonili s projektom 30 vrhov za 30 let. Simbolika je še toliko večja, saj smo ob naši 30. obletnici tudi na vrhu Evropske unije. Že drugič po naši osamosvojitvi predsedujemo Svetu Evropske unije.

V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije in Slovenskim gorniškim klubom Skala – zvezo gorniških klubov smo ob 30. obletnici samostojne Slovenije pripravili knjižico z naborom 30 vrhov. Vsak nosi svojo zgodbo in je poln zanimivosti. Izbor vrhov je sestavljen tako, da ponuja vsakomur nekaj in zajema vrhove po vsej Sloveniji. Večino vrhov lahko obiščemo v vseh letnih časih. Poti niso zahtevne, le več ali manj vzdržljivosti potrebujemo za posamezen vrh. Kot dodatno izbiro smo dodali Triglav, simbol slovenstva, na katerega pa je vzpon bolj zahteven.

Vabimo vas, da skupaj z nami obiščete vse vrhove in v knjižici zberete žige. Za osvojenih 10, 20 ali vseh 30 vrhov boste prejeli praktično nagrado. Vrhove, ki so navedeni v knjižici, smo opremili s posebnim žigom. V knjižico lahko vtisnete tega ali pa matični žig posameznega vrha. Oboje bomo priznali in vam izročili nagrado. Prav tako vas vabimo, da na vrhu posnamete fotografijo ali kratek videoposnetek, ki bi ga nato mi objavili na instagramovem profilu slovenia, vladnem profilu twitter in na spletni strani 30 let samostojnosti Slovenije. Prosimo vas za pisno dovoljenje (obrazec).

Knjižica predstavlja tudi odlično idejo, kam se odpraviti na nedeljski izlet.

V okviru projekta 30 vrhov za 30 let bo potekala tudi nagradna igra o poznavanju slovenskih vrhov.  Oglejte si pogoje sodelovanja v nagradni igri in nas spremljajte na družbenih omrežjih. 

Želimo vam veliko veselja in lepih doživetij pri osvajanju vrhov.

Pravila nagradne igre 30 vrhov za 30 leta samostojne Slovenije

Urad Vlade RS za komuniciranje ob obeležitvi 30. obletnice samostojne Slovenije prireja v sklopu projekta 30 vrhov za 30 let samostojne Slovenije nagradno igro, v kateri se boste lahko preizkusili v poznavanju slovenskih vrhov.

Nagradna igra, katere organizator je Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana, bo potekala na družabnem omrežju Facebook  Vlade RS, med 5. junijem in 31. decembrom 2021 na način, da bo vsako soboto dopoldne med 8. in 12. uro na vladnem Facebook profilu objavljeno eno nagradno vprašanje o posameznem vrhu iz knjižice 30 vrhov za 30 let samostojne Slovenije. Pri določanju nagrajencev v posameznem tednu bomo upoštevali odgovore na posamezno aktualno zastavljeno vprašanje, ki jih bodo sodelujoči objavili do petka v tednu po objavljenem nagradnem vprašanju, do 12 ure. Posamezni sodelujoči lahko na posamezno nagradno vprašanje odgovori le enkrat.

Pogoji sodelovanja:

K sodelovanju v nagradni igri ste vabljeni vsi navdušeni polnoletni pohodniki.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki imajo v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook odprt uporabniški račun.

Odgovor na posamezno zastavljeno vprašanje objavite na vladnem Facebook profilu, pod objavo aktualnega nagradnega vprašanja, najpozneje do petka v tednu po objavljenem nagradnem vprašanju, do 12 ure. 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (strošek dostopa do interneta, vse morebitne druge stroške).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. V primeru sodelovanja le-teh v nagradni igri njihovi odgovori ne bodo upoštevani.

Nagrade:

- prvih 30 sodelujočih, ki boste pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje v posameznem tednu, prejme pohodniško knjižico 30 vrhov za 30 let samostojne Slovenije,

- naslednjih 10 sodelujočih, ki boste pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje v posameznem tednu, pa priponko 30 let ali I Feel Slovenia. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre in za podeljevanje nagrad je pristojna komisija, ki jo sestavlja vodja Sektorja za promocijo Slovenije in trije zaposleni pri organizatorju.

Komisija bo presojala pravilnost objavljenih odgovorov skladno z vsebino knjižice 30 vrhov za 30 let samostojne Slovenije. 

Nagrajenci bodo o upravičenosti do prejema nagrade obveščeni s sporočilom, ki bo posameznemu nagrajencu poslan z vladnega Facebook profila.

Rezultati nagradne igre v posameznem tednu so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Nagrada bo izročena nagrajencu. Nagrajenec prevzame nagrado na naslovu organizatorja najpozneje v 30 dneh po prejemu obvestila organizatorja.

Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila objavljana na omrežju Facebook in vladnem Facebook profilu. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe družbenega omrežja Facebook s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave odgovorov na Facebook profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali pravne narave.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani gov.si/slovenija30.

Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook, sodelujoči v nagradni igri pa so ob uporabi družbenega omrežja Facebook dolžni upoštevati njihova pravila delovanja. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

Vabljeni k sodelovanju v naši nagradni igri!

Urad Vlade RS za komuniciranje

Politika varovanja osebnih podatkov

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca:

Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana,

Tel: 01 478 2630, e-naslov: gp.ukom@gov.si.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo.ukom@gov.si

Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba nagradne igre 30 vrhov za 30 let samostojnosti Republike Slovenije na Facebooku Vlade RS in podeljevanje nagrad nagrajencem v nagradni igri.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: zakoniti interes upravljavca - organizatorja nagradne igre po podelitvi nagrad, obljubljenih v nagradni igri, točka f) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, GDPR.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Sodelujoči in nagrajenci v nagradni igri 30 vrhov za 30 let samostojnosti Republike Slovenije na Facebooku Vlade RS. 

Kategorija uporabnikov osebnih podatkov: Predstavniki organizatorja in uporabniki družbenega omrežja na katerem bodo sodelujoči objavljali odgovore na vprašanja.  

Vrste osebnih podatkov: ime in priimek oziroma psevdonim sodelujočega in nagrajenca v nagradni igri.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: Do zaključka nagradne igre konec leta 2021.

Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ne obstaja. Prav tako ne oblikovanje profilov.