Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019

Ministrstvo za javno upravo je dne 30. 10. 2015 v Uradnem listu RS, št. 81/2015 objavilo Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019, ki je izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen razpisa je bila krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Cilj javnega razpisa je bila nadgradnja storitev podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Projekti so se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.


Razpis je razdeljen v tri sklope:

  1.         Sofinanciranje projekta horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni;
  2.         Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO;
  3.         Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni
Iskalnik