Skoči do osrednje vsebine

Slovenija in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je največja regionalna varnostna organizacija. Do varnostnih vprašanj pristopa celostno in jih rešuje s sodelovanjem v okviru treh razsežnosti: politično-vojaške, ekonomsko-okoljske in človekove.

Članstvo Slovenije v OVSE

Organizacija ima poseben pomen za Slovenijo, saj je to prva mednarodna organizacija, ki smo se ji pridružili po osamosvojitvi. Pridružitev OVSE 24. marca 1992, je pomembno prispevala k mednarodnem priznanju Republike Slovenije kot samostojne države.

Politično-vojaška dimenzija

Cilj slovenske zunanje politike je zagotavljanje in krepitev mednarodnega miru, varnosti in stabilnosti v evropski soseščini, širšem evropskem prostoru ter svetu. Ta cilj dosegamo tudi z delovanjem v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, katere osrednje poslanstvo je preseganje politično-vojaških delitev v evroatlantskem prostoru ter vzpostavljanje varnosti na podlagi dialoga, transparentnosti, zaupanja in sodelovanja.

Pod okriljem Organizacije deluje niz pomembnih mednarodnih sporazumov, ki krepijo predvidljivost in zaupanje na vojaškem področju za kar si prizadevamo tudi v Sloveniji.

Ekonomsko-okoljska dimenzija

Slovenija je kot zelena država aktivna na področju okoljske diplomacije in pri tem upošteva prepletenost varnostnih, okoljskih, gospodarskih in razvojnih politik. To je povezano z aktivnostmi OVSE, ki izhajajo iz prepričanja, da spodbujanje gospodarskega napredka in sodelovanja na področju okoljevarstva prispeva h krepitvi regionalne varnosti in stabilnosti. Organizacija pri tem pomaga državam pri pripravi gospodarskih in okoljskih politik, zakonodaje ter vzpostavljanju institucij.

Človekova dimenzija

Znotraj te dimenzije se naše dejavnosti osredotočajo na preplet tem, kot so boj proti trgovini z ljudmi, demokratizacija, izobraževanje, volitve, enakost med spoloma, človekove pravice, medijska svoboda in pravice manjšin. V to dimenzijo spadajo vse t.i. avtonomne institucije organizacije: Visoki komisar za narodne manjšine, Predstavnik za svobodo medijev in Urad za demokratične institucije in človekove pravice.

Redno sodelujemo pri opazovanju volitev v sodelujočih državah, s katerim upravlja Urad za demokratične institucije in človekove pravice. Naše sodelovanje v tem procesu vidimo kot pomemben prispevek h krepitvi demokratičnih institucij ter zagotavljanju miru in varnosti v širšem evropskem prostoru.

Iskalnik