Skoči do osrednje vsebine

Slovenija in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je največja regionalna varnostna organizacija. Varnostna vprašanja obravnava celostno in jih rešuje s sodelovanjem v okviru treh razsežnosti: politično-vojaške, ekonomsko-okoljske in človekove.

Članstvo Slovenije v OVSE

Organizacija ima za Slovenijo poseben pomen, saj je to prva mednarodna organizacija, ki smo se ji pridružili po osamosvojitvi. Pridružitev OVSE (v angleščini) 24. marca 1992 je pomembno prispevala k mednarodnemu priznanju Slovenije kot samostojne države.

Politično-vojaška dimenzija

Cilj slovenske zunanje politike je zagotavljanje in krepitev mednarodnega miru, varnosti in stabilnosti v evropski soseščini, širšem evropskem prostoru in svetu. Ta cilj dosegamo tudi z delovanjem v OVSE, katere poslanstvo je preseganje politično-vojaških delitev v evroatlantskem prostoru ter vzpostavljanje varnosti na podlagi dialoga, preglednega delovanja, zaupanja in sodelovanja.

Pod okriljem organizacije se izvajajo številni pomembni mednarodni sporazumi, ki krepijo predvidljivost in zaupanje na vojaškem področju (v angleščini), za kar si prizadevamo tudi v Sloveniji.

Ekonomsko-okoljska dimenzija

Slovenija je kot zelena država dejavna v okoljski diplomaciji in pri tem upošteva prepletenost varnostnih, okoljskih, gospodarskih in razvojnih politik. To je povezano z dejavnostmi OVSE, ki temeljijo na prepričanju, da spodbujanje gospodarskega napredka in sodelovanja na področju okoljevarstva prispeva h krepitvi regionalne varnosti in stabilnosti. Organizacija pri tem pomaga državam pri pripravi gospodarskih in okoljskih politik, zakonodaje ter pri vzpostavljanju institucij.

Človekova dimenzija

Znotraj te razsežnosti se naše dejavnosti osredotočajo na preplet tem, kot so boj proti trgovini z ljudmi, demokratizacija, izobraževanje, volitve, enakost spolov, človekove pravice, medijska svoboda in pravice manjšin. V to razsežnost spadajo vse tako imenovane avtonomne institucije organizacije: Visoki komisar za narodne manjšine (v angleščini), Predstavnik za svobodo medijev (v angleščini) in Urad za demokratične institucije in človekove pravice (v angleščini).

Redno sodelujemo pri opazovanju volitev v sodelujočih državah, kar upravlja Urad za demokratične institucije in človekove pravice. Naše sodelovanje v pri tem vidimo kot pomemben prispevek h krepitvi demokratičnih institucij ter miru in varnosti v širšem evropskem prostoru.