Skoči do osrednje vsebine

Svet Evrope je nenadomestljiva mednarodna organizacija, ki spodbuja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepi demokracijo in pravno državo v širšem evropskem prostoru. Njegova prizadevanja so pripomogla k enemu največjih dosežkov sodobne Evrope, odpravi smrtne kazni v vseh državah članicah.

Slovenija v Svetu Evrope

Slovenija se je tej najstarejši vseevropski mednarodni organizaciji pridružila 14. maja 1993. V letih članstva smo se uveljavili kot uspešna članica Sveta Evrope s priznano visoko stopnjo spoštovanja človekovih in manjšinskih pravic, z močnimi demokratičnimi institucijami in vladavino prava. Slovenija je pogodbenica večine od več kot 220 mednarodnih pogodb, ki so nastale znotraj Sveta Evrope.

Človekove pravice

Gre za temeljno področje dela Sveta, ki nam pomaga pri zaznavi ter odpravi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slovenija je v preteklosti postala pogodbenica številnih konvencij, med katerimi je temelj za delovanje organizacije Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Da bi se zagotovilo spoštovanje teh pravic v državah članicah, je bilo ustanovljeno edinstveno naddržavno sodišče, Evropsko sodišče za človekove pravice.

Demokracija in vladavina prava

V mednarodni skupnosti pripisujemo ključni pomen spoštovanju mednarodnega prava, načel pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter demokratičnih načel. To so glavni stebri delovanja Sveta Evrope, ki jih Slovenija kot njegova članica dejavno podpira.

Svet Evrope opravlja dragoceno nalogo postavljanja enakih demokratičnih pravil za vse svoje članice, zagotavlja nadzor nad izvajanjem sprejetih obveznosti ter ponuja okvir za sodelovanje in izmenjavo dobrih praks. Organizacija je pomemben varuh temeljnih gradnikov demokracije, kot so neodvisnost sodstva, svoboda izražanja, svoboda zbiranja in združevanja, delovanje demokratičnih institucij in vključujoče družbe.

Iskalnik