Skoči do osrednje vsebine

Svet Evrope je nenadomestljiva mednarodna organizacija, ki spodbuja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepi demokracijo in vladavino prava v širšem evropskem prostoru. Aktivnosti in prizadevanja Sveta so prispevala k enemu izmed največjih dosežkov moderne Evrope, odpravi smrtne kazni v vseh državah članicah.

Slovenija v Svetu Evrope

Slovenija se je tej najstarejši vseevropski mednarodni organizaciji pridružila 14. maja 1993. Tekom let smo se uveljavili kot uspešni člani Sveta Evrope, ki se jim priznava visoka stopnja spoštovanja človekovih in manjšinskih pravic z močnimi demokratičnimi institucijami in vladavino prava. Slovenija je pogodbenica večine izmed več kot 220 mednarodnih pogodb, ki so nastale znotraj Sveta Evrope.

Človekove pravice

Gre za temeljno področje dela Sveta, ki nam pomaga pri zaznavi ter odpravi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slovenija je v preteklosti postala pogodbenica vrste konvencij, med katerimi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin predstavlja temelj za delovanje Organizacije. Da bi se zagotovilo spoštovanje teh pravic s strani držav članic, je bilo ustanovljeno edinstveno naddržavno sodišče, Evropsko sodišče za človekove pravice.

Demokracija in vladavina prava

V mednarodni skupnosti pripisujemo ključen pomen spoštovanju mednarodnega prava, vladavine prava, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter demokratičnih načel. To so obenem glavni stebri delovanja Sveta Evrope, ki jih Slovenija kot njegova članica dejavno podpira.

Svet Evrope opravlja dragoceno nalogo postavljanja enakih demokratičnih standardov za vse svoje članice, zagotavlja nadzor nad izvajanjem sprejetih obveznosti in ponuja okvir za sodelovanje in izmenjavo dobrih praks. Organizacija je pomemben varuh temeljnih gradnikov demokracije, kot so neodvisnost sodstva, svoboda izražanja, svoboda zbiranja in združevanja, delovanje demokratičnih institucij in vključujoče družbe.

Iskalnik