Skoči do osrednje vsebine

Določitev depozitarja večstranskih mednarodnih pogodb je potrebna zaradi velikega števila držav, ki sodelujejo v postopkih njihovega sklepanja, ter velikega števila in zapletenosti opravil pred začetkom veljavnosti mednarodnih pogodb in po njem.

Naloge depozitarja

Depozitar hrani izvirnik mednarodne pogodbe in izdaja overjene kopije. Prejema, preverja in hrani vsa pooblastila za podpis in podpise mednarodnih pogodb ter vsa uradna obvestila ter druga sporočila v zvezi z mednarodno pogodbo. Države skleniteljice, pogodbenice in države, ki to lahko postanejo, obvešča o teh dejanjih, pogojih za uveljavitev ter o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb. Depozitar opravlja tudi druge naloge v skladu z Dunajsko konvencijo o pravu mednarodnih pogodb.
 
Depozitar je običajno določen v sami mednarodni pogodbi. To je lahko država, mednarodna organizacija ali njen najvišji uradnik. Republika Slovenija je depozitar devetih večstranskih mednarodnih pogodb. Naloge depozitarja opravlja Sektor za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije.

Večstranske mednarodne pogodbe, katerih depozitar je Republika Slovenija