Skoči do osrednje vsebine

Mednarodne organizacije in mednarodno pravo

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Slovenija je del mednarodne skupnosti, večstransko sodelovanje pa je med temelji naše zunanje politike. Delovanje v okviru mednarodnih organizacij je priložnost za našo državo, da okrepi svoj glas v mednarodnih odnosih ter pripomore k oblikovanju politik in odločitev tako na regionalni kot svetovni ravni.

Izhodišča našega delovanja

Pri svojem delovanju v mednarodnih organizacijah izhajamo iz razumevanja, da so varnost, trajnostni razvoj, človekove pravice in spoštovanje mednarodnega prava medsebojno neločljivo povezani. Podpiramo učinkovit multilateralizem, ki v središče postavlja pametne in trajne rešitve za skupne izzive. Posebno pozornost namenjamo uveljavljanju vidika človekove varnosti in preventivnemu delovanju. 

Osrednja vloga OZN

Zavzemamo se za okrepljen in učinkovit mednarodni sistem z osrednjo vlogo Organizacije združenih narodov (OZN). Pri tem podpiramo celovito reformo in prilagajanje te organizacije za njeno uspešno spopadanje z novimi skupnimi izzivi. Podpiramo tudi večjo vključenost vseh sodelujočih v njeno delovanje ter povečanje legitimnosti in preglednosti odločanja.

Proaktivno delovanje

Članstvo v Natu je poleg članstva v Evropski uniji in OZN najučinkovitejši in najgospodarnejši način zagotavljanja naše nacionalne varnosti. Smo verodostojna in zanesljiva zaveznica Nata, ki si prizadeva za izpolnjevanje svojega deleža zavez. Prizadevanja pri zagotavljanju mirne in stabilne soseščine dopolnjujemo z delovanjem v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Kot članica Sveta Evrope sodelujemo pri zagotavljanju človekovih pravic in spodbujanju demokratičnih standardov v širšem evropskem prostoru. Posebno mesto v našem večstranskem sodelovanju ima Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki ponuja priložnosti za napredek na gospodarskem in družbenem področju.

Človekove pravice za vse in povsod

Slovenija kot demokratična republika na mednarodnem področju zagovarja splošnost in neodtujljivost človekovih pravic. Med ključne vsebinske prednostne naloge uvrščamo enakost spolov, pravice otrok, pravice starejših oseb, boj proti vsem oblikam diskriminacije, izobraževanje za človekove pravice ter človekove pravice in okolje. Prizadevamo si za odpravo smrtne kazni na svetovni ravni, opozarjamo na pomen zagovornikov človekovih pravic ter se zavzemamo za spoštovanje drugih ranljivih skupin.

Dosledno spoštovanje mednarodnega prava

Prizadevamo si za dosledno spoštovanje mednarodnega prava ter mednarodnega pravnega sistema kot najboljšega jamstva mednarodnega miru in varnosti. Vedno se zavzemamo za krepitev vladavine prava, vključno z mehanizmi mirnega reševanja sporov ter spoštovanjem odločitev mednarodnih sodišč in mednarodnih arbitražnih tribunalov.