Skoči do osrednje vsebine

Interese slovenskega gospodarstva v tujini ščitimo in uveljavljamo z mrežo diplomatskih predstavništev in konzulatov. Na številnih predstavništvih v tujini delujejo ekonomski svetovalci, katerih glavna naloga je pomoč slovenskim podjetjem pri prodiranju na tuje trge. Delo ekonomskih svetovalcev dopolnjuje po vsem svetu razvejana mreža častnih konzulov Slovenije, katerih glavna naloga je zastopanje gospodarskih interesov Slovenije.

Kontaktna točka

Vprašanja, pobude ali prošnje za pomoč in informacije v zvezi s poslovanjem na tujih trgih sporočite na telefonsko številko ali na elektronski naslov Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo.

Naloge gospodarske diplomacije

V Direktoratu za gospodarsko in javno diplomacijo v sodelovanju z mrežo slovenskih predstavništev v tujini ter drugimi vladnimi in nevladnimi ustanovami, pristojnimi za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, opravljamo te naloge:

 • organiziramo zasedanja meddržavnih komisij za gospodarsko sodelovanje,
 • organiziramo vhodne in izhodne poslovne delegacije ob obiskih visokih državnih predstavnikov,
 • promoviramo Slovenijo kot lokacijo za neposredne tuje naložbe,
 • nudimo podporo slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge in širitvi poslovanja na njih ter pri reševanju težav v obliki različnih brezplačnih storitev,
 • zagotavljamo podporo tujim podjetjem pri navezovanju stikov s slovenskimi podjetji,
 • pripravljamo preglede in analize makroekonomskega stanja v državah akreditacije,
 • usklajujemo institucionalno dvostransko gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in državami akreditacije,
 • usklajujemo gospodarske aktivnosti, povezane z Evropsko unijo in mednarodnimi organizacijami.

Podpora ekonomskih svetovalcev

Ekonomski svetovalci oziroma slovenska predstavništva v tujini slovenskim podjetjem nudijo*:

 • pomoč pri navezavi stikov z ministrstvi, drugimi državnimi ustanovami, gospodarskimi zbornicami, poslovnimi združenji in mediji na državni in regionalni ravni,
 • storitve, povezane s pospeševanjem izvoza,
 • pomoč pri reševanju problematike, na katero so opozorila ministrstva, druge institucije in podjetja,
 • organizacijo poslovnih srečanj, sejemskih in drugih predstavitev, seminarjev in konferenc ter drugih promocijskih prireditev in sodelovanje na njih,
 • informacije o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih, panogah ter sejmih, zanimivih za slovenske ustanove in podjetja,
 • zbiranje in pošiljanje poslovnih informacij in poslovnih priložnosti,
 • svetovalno podporo pri vstopu na trge države sprejemnice,
 • pomoč pri navezavi stikov z možnimi poslovnimi partnerji,
 • svetovalno in informacijsko podporo možnim tujim investitorjem,
 • izvajanje nalog v zvezi s pridobivanjem tujih investitorjev v sodelovanju z agencijo SPIRIT.

*Opomba: storitve v posameznih državah se lahko razlikujejo po vsebini in obsegu, glede na razpoložljive zmogljivosti in lokalne razmere.