Skoči do osrednje vsebine

Interese slovenskega gospodarstva v tujini ščitimo in uveljavljamo z mrežo diplomatskih predstavništev in konzulatov. Na številnih predstavništvih v tujini delujejo ekonomski svetovalci, katerih glavna naloga je pomoč slovenskim podjetjem pri prodiranju na tuje trge. Delo ekonomskih svetovalcev dopolnjuje po vsem svetu razvejana mreža častnih konzulov Slovenije, katerih glavna naloga je zastopanje gospodarskih interesov Slovenije.

Naloge gospodarske diplomacije

V Direktoratu za gospodarsko in javno diplomacijo v sodelovanju z mrežo slovenskih predstavništev v tujini in drugimi vladnimi in nevladnimi institucijami, pristojnimi za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, opravljamo naslednje naloge:

 • organiziramo zasedanja meddržavnih komisij za gospodarsko sodelovanje,
 • organiziramo vhodne in izhodne poslovne delegacije ob obiskih visokih državnih predstavnikov,
 • promoviramo Slovenijo kot lokacijo za tuje neposredne investicije,
 • nudimo podporo slovenskim podjetjem pri vstopu in širitvi poslovanja na tujih trgih ter pri reševanju problemov v obliki različnih brezplačnih storitev,
 • zagotavljamo podporo tujim podjetjem pri navezovanju stikov s slovenskimi podjetji,
 • pripravljamo preglede in analize makroekonomskega stanja v državah akreditacije,
 • usklajujemo institucionalno dvostransko gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in državami akreditacije,
 • usklajujemo gospodarske aktivnosti povezane z Evropsko unijo ter mednarodnimi organizacijami.

Podpora ekonomskih svetovalcev

Ekonomski svetovalci oziroma slovenska predstavništva v tujini nudimo* slovenskim podjetjem:

 • pomoč pri navezavi stikov z ministrstvi, drugimi državnimi institucijami, gospodarskimi zbornicami, poslovnimi združenji in mediji na državni in regionalni ravni,
 • storitve, povezane s pospeševanjem izvoza,
 • pomoč pri reševanju problematike, izpostavljene s strani ministrstev, ostalih institucij in podjetij,
 • organizacijo in sodelovanje na poslovnih srečanjih, sejemskih in drugih predstavitvah, seminarjih in konferencah ter drugih promocijskih dogodkih,
 • informacije o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih, panogah ter sejmih aktualnih za slovenske institucije in podjetja,
 • zbiranje in posredovanje poslovnih informacij in poslovnih priložnosti,
 • svetovalno podporo pri vstopu na trge države sprejemnice,
 • pomoč pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji,
 • svetovalno in informacijsko podporo potencialnim tujim investitorjem,
 • izvajanje nalog v zvezi s pridobivanjem tujih investitorjev v sodelovanju z agencijo SPIRIT.

*odvisno od razpoložljivih zmogljivosti in lokalnih pogojev se lahko storitve v posameznih državah razlikujejo po vsebini in obsegu.

Iskalnik