Skoči do osrednje vsebine

Internacionalizacija je pomemben dejavnik gospodarske rasti, dodane vrednosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter predstavlja osrednjo os strateškega razvoja Slovenije.

Strateški okvir za spodbujanje internacionalizacije

Proces internacionalizacije razumemo kot spodbujanje zunanje trgovine, kar vključuje izvoz in uvoz, vključevanje podjetij v globalne verige vrednosti, privabljanje neposrednih tujih investicij in s tem prenos znanja in tehnologij.

Strateški okvir za spodbujanje internacionalizacije je opredeljen v programu Program Vlade za spodbujanje internacionalizacije 2015-2020, akcijski načrt pa v dokumentu Mednarodni izzivi 2019-2020, ki je opredeljuje cilje, ciljne trge in sektorje ter ukrepe za krepitev slovenskega gospodarstva v svetu.

  • Program Vlade za spodbujanje internacionalizacije od leta 2015 do leta 2020

    Strategije in programi | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Akcijski načrt, mednarodni izzivi za leto 2019 in 2020

    Strategije in programi | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pomen izvoza za Slovenijo

Slovenija je izrazito izvozno usmerjena država. Blagovna menjava Slovenije s tujino je tudi v letu 2019 naraščala. Izvoz je bil v primerjavi s prejšnjim letom višji za 8,5 %. Vrednost izvoza in vrednost uvoza je bila v letu 2019 najvišja do sedaj. Vrednost izvoza je znašala 33,5 milijarde EUR. Največ blaga je Slovenija v letu 2019 izvozila v Nemčijo (18,9 % celotnega izvoza), v Italijo (11,6 %), Hrvaško (8,6 %), Avstrijo (6,8 %) in Švico (6,7 %). V države članice EU je Slovenija v letu 2019 izvozila 73,7 % celotnega izvoza blaga (Vir: SURS). Zato je pomembna nadaljnja diverzifikacija izvoza in k izvozu spodbuditi več podjetij, predvsem malih in srednje velikih podjetij. Zato ta podjetja na poti internacionalizacije podpiramo tudi z EU sredstvi.

Ukrepi za spodbujanje internacionalizacije

Ukrepi internacionalizacije so namenjeni spodbujanju slovenskih podjetij v različnih fazah razvoja izvozne aktivnosti, od predizvozne aktivnosti, tržnega vstopa kot tudi izvoznega poslovanja ter utrjevanja položaja na tujem trgu in razpršitvi poslovanja na nove tuje trge. Ob tem je treba poudariti pomembnost ohranjanja navzočnosti na tradicionalnih trgih kakor tudi iskanje priložnosti na novih tujih trgih oziroma regijah z namenom diverzifikacija izvoza.

Poleg tradicionalnih ukrepov, kot so: sofinanciranje tržnih raziskav, obiski sejmov in poslovnih dogodkov, ki spodbujajo podjetja pri prodiranju na tuje trge, podporo usmerjamo tudi v nove oblike spodbujanja internacionalizacije podjetij, kot so digitalizacija podjetij in uvajanje e-vsebin v poslovanje podjetij, podpora novim poslovnim modelom v poslovanje podjetij, podpora pri oblikovanju partnerstev s ciljem skupnega vstopa na izbrani tuji trg.