Skoči do osrednje vsebine

Konzularne informacije Veleposlaništva Ottawa

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Konzularni oddelek Veleposlaništva v Ottawi nudi zaščito in pomoč državljanom Republike Slovenije ter izvaja nekatere storitve za tuje državljane. V nadaljevanju so navedene osnovne informacije o storitvah za državljane Republike Slovenije.

Veleposlaništvo načrtuje v prvi polovici leta 2023 izvedbo konzularnih dni v:
- Vancouvru (januar 2023)
- Calgaryju (april 2023)
- Torontu (februar, marec, april, maj 2023),
Posamezniki, ki potrebujejo konzularno pomoč v navedenih kanadskih mestih prosimo, da nam interes sporočijo na +1 613 565 5781 ali sloembassy.ottawa(at)gov.si. Točen datum izvedbe konzularnih ur bo določen naknadno.

Kontaktna oseba:
Blaž Slamič, prvi svetovalec
in
Margerita Potocco Drakulić, konzularna asistentka

Za obiskovalce Kanade

 Več informacij o kanadskih ukrepih in predpisih na priloženih povezavah:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-special-measures.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html  

 

Slovenski državljani za vstop v Kanado ne potrebujejo vizuma.

 

Kanada je uvedla sistem obvezne predhodne elektronske avtorizacije potovanja (electronic Travel  Authorisation oziroma, "eTA") za državljane držav, ki sicer za Kanado ne potrebujejo vizumov in v Kanado prihajajo z letali.  Za potnike, ki prihajajo v Kanado preko kopenskih ali morskih mejnih prehodov se eTA avtorizacija ne potrebuje.


Elektronsko avtorizacijo potovanja v Kanado je potrebno pridobiti  pred potovanjem – obrazec je dosegljiv na spletni strani  kanadske vlade (Ministrstvo za imigracijo), kjer je na voljo tudi več informacij o sistemu eTA: official Canadian government website). 

 

Slovenski državljani, ki potrebujejo eTA, si le-to uredijo sami in neposredno na spletni strani eTA. Svetujemo, da pri tem ne uporabljajo posrednikov, temveč da si uredijo sami.

 

Veleposlaništvo svetuje vsem obiskovalcem Kanade izredno previdnost pred izgubo oz. krajo potnega lista; veleposlaništvo svetuje, da se potnega lista ne pušča v avtomobilih in da si obiskovalci naredijo kopijo potnega lista (stran s sliko in prebivališčem), ki jo imajo spravljeno ločeno od potnega lista.  

 

Veleposlaništvo svetuje ogled spletne strani: http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp, kjer so zbrane informacije za vstop v Kanado.

 

Vstop v Kanado je v pristojnosti kanadskih organov, zato veleposlaništvo svetuje, da državljani potrebne informacije in dovoljenja glede študija, dela, bivanja v Kanadi pridobijo pri pristojnih kanadskih organih.  Informacije in obrazci so dosegljivi na spletni strani kanadskega ministrstva za imigracijo (http://www.cic.gc.ca) in na spletnih straneh Veleposlaništev Kanade v Budimpešti in na Dunaju.

 

Veleposlaništvo opozarja, da veljajo pri potovanju v Kanado posebni pogoji za vnos hrane, tobačnih izdelkov, alkohola, živali in z njimi povezanih izdelkov. Vse morebitne prehrambene izdelke je potrebno prijaviti. Več informacij glede vnosa stvari v Kanado in ostalih informacijah glede prihoda najdete na:  http://www.beaware.gc.ca/english/visite.shtml.

 

Veleposlaništvo RS v Kanadi svetuje vsem slovenskim državljanom, ki bodo obiskali Kanado, da si zagotovijo ustrezno dodatno zdravstveno zavarovanje, saj med državama ni sklenjenega veljavnega sporazuma, ki bi urejal to področje. Veleposlaništvo svetuje, da si obiskovalci zagotovijo zdravstveno zavarovanje, ki bo krilo tudi stroške vrnitve v Slovenijo, v primeru, da nastopijo okoliščine, ki bi to zahtevale (npr. težje prometne nesreče, športne poškodbe). Več o zdravstvenem sistemu v Kanadi je mogoče najti na: http://www.insurance-canada.ca/consinfohealth/healthins1.php, o zdravstvenem zavarovanju za obiskovalce pa na spletni strani: http://www.insurance-canada.ca/health-products/health-visitor/health-visitor.php.
 
V nujnih primerih (nesreča, tatvina, ...) je potrebno poklicati telefonsko številko 911, ki je kanadska telefonska številka za klice v sili ("Emergency phone number") in je povezana tako z nujno medicinsko pomočjo, gasilci in policijo.

 

Prometni predpisi v Kanadi so v veliki meri v pristojnosti provinc. Veleposlaništvo opozarja, da je potrebno spoštovati omejitev hitrosti, saj so kazni za prehitro vožnjo visoke. Uporaba varnostnega pasu za voznike in ostale potnike v vozilu je obvezna. Obvezno je imeti prižgane luči podnevi in ponoči. Najvišja meja alkohola v krvi je 0,08 miligrama, tako kot v Sloveniji pa se vozi po desni strani ceste. S slovenskim vozniškim dovoljenjem je dovoljeno voziti nekaj mesecev (odvisno od province) po prihodu v Kanado, veleposlaništvo pa v izogib morebitnim zapletom pri najemu vozil ali kontroli dokumentov svetuje, da si potencialni vozniki uredijo mednarodno vozniško dovoljenje. Več informacij je mogoče najti na: http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/after-transportation-driving.asp. Veleposlaništvo nima informacij o dolžini veljavnosti slovenskega vozniškega dovoljenja po posamezni provinci.   

 

Prostovoljno obveščanje o potovanju v tujino  - Obrazec "Podatki o potovanju v tujino"

 

Popotniki lahko prostovoljno izpolnite obrazec Podatki o potovanju v tujino. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Veleposlaništvo v Ottawi priporočata, da izpolnjen obrazec pošljete na Konzularni sektor Zunanjega ministrstva v Ljubljani ali Veleposlaništvu v Ottawi. S tem boste olajšali izvajanje morebitne konzularne zaščite.

 

Obrazec je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (v rubriki Konzularne informacije/Informacije za popotnike/Prostovoljno obveščanje o potovanju v tujino):

www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/informacije_za_popotnike/prostovoljno_obvescanje_o_potovanju_v_tujino/

 

 

Potovanja v Kanado v času epidemije COVID-19

Informacije za potovanja v države za čas trajanja epidemije Covid-19 najdete v rubriki Varnost potovanj na strani posamezne države. Tam najdete tudi druge koristne informacije o potovanju in življenju v državi.

Vloga

Državljan lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu odda vlogo za izdajo potnega lista.

Polnoletni državljan vlogo za izdajo potnega lista odda osebno. Za mladoletnega vlogo odda njegov zakoniti zastopnik. Če je mladoletnik starejši od osem let, mora biti ob tem prisoten tudi sam.

Vlogi je treba priložiti:

 • stari potni list (če ga imate, sicer pa veljavno javno listino s fotografijo),
 • biometrično fotografijo predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo in ustreza navodilom Ministrstva za notranje zadeve.

Izdaja in veljavnost

Potni list se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo deset let, državljanu, staremu od tri do 18 let, z veljavnostjo pet let, in državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, z veljavnostjo tri leta.

Veljavnost potnega lista in konzularne takse:

 • 10 let za odrasle osebe od 18. leta dalje – 115 EUR,
 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti – 76 EUR,
 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti – 57 EUR,
 • 1 leto – 47 EUR.

Potni list se vroči osebno vlagatelju ali zakonitemu zastopniku.

Izročitev v uničenje

Državljan mora potni list pristojnemu organu izročiti v uničenje najpozneje v 30 dneh, če:

 • spremeni kateri koli osebni podatek, ki je vpisan na biografski strani potnega lista,
 • spremeni stalno prebivališče, pa vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list ni več mogoč,
 • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
 • je poškodovan ali obrabljen ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporaben,
 • ob prenehanju državljanstva RS.

Vpis spremembe naslova

Državljan mora najpozneje v 30 dneh po spremembi naslova pristojnemu organu predložiti potni list za vpis spremembe vanj. Vlogi je treba priložiti:

 • veljaven potni list, v katerem je še prosta rubrika za vpis novega naslova,
 • potrdilo o prijavi prebivališča na novem naslovu.

Vpis spremembe je takse prost.

Posmrtni potni list

Za izdajo posmrtnega potnega lista za prevoz posmrtnih ostankov v Republiko Slovenijo je potrebno na veleposlaništvo poslati naslednjo dokumentacijo:

 • potni list (slovenski ali kanadski),
 • izpisek iz matične knjige umrlih (v Ontariu obrazec 15),
 • potrdilo zdravnika o vzroku smrti (v Ontariu obrazec 16),
 • dovoljenje (posmrtni potni list) pristojnega organa države v kateri je nastopila smrt za prevoz posmrtnih ostankov v tujino (v primeru, ko ne gre za žaro),
 • potrdilo o upepelitvi in vsebini žare (v primeru upepelitve),
 • potrdilo oz. dovoljenje uprave pokopališča v RS v kraju kjer se bo opravil pokop ali hramba žare, - v primeru, da potrebujete posmrtni potni list nujno “prepaid” kuverto (npr. Fedex).

Vloga

Državljan lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu odda vlogo za izdajo osebne izkaznice.

Polnoletni državljan vlogo za izdajo osebne izkaznice odda osebno. V nekaterih primerih je potrebno tudi soglasje drugega starša. Za mladoletnega otroka vlogo odda njegov zakoniti zastopnik. Če je mladoletnik starejši od osem let, mora biti ob tem prisoten tudi sam.

Vlogi je treba priložiti:

Izdaja in veljavnost

Osebna izkaznica s triletno veljavnostjo se izda državljanu, mlajšemu od treh let. Osebna izkaznica s petletno veljavnostjo se izda državljanu, staremu od tri do 18 let. Osebna izkaznica z desetletno veljavnostjo se izda državljanu, staremu od 18 do 70 let. Po dopolnjenem 70. letu starosti se državljanu izda osebna izkaznica s trajno veljavnostjo.

Veljavnost osebne izkaznice in konzularne takse:

 • 10 let za odrasle osebe od 18. do 70. leta starosti – 76 EUR,
 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti – 60 EUR,
 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti – 44 EUR,
 • trajna osebna izkaznica – 76 EUR.

Osebna izkaznica se vroči osebno vlagatelju ali zakonitemu zastopniku.

Izročitev v uničenje

Državljan mora osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu v uničenje najpozneje v 30 dneh, če:

 • spremeni priimek ali ime,
 • spremeni stalno prebivališče,
 • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
 • je poškodovana ali obrabljena ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna,
 • ob prenehanju državljanstva RS.

Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potnega lista ali osebne izkaznice

Državljan je dolžan pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju pogrešitev) potnega lista ali osebne izkaznice v tujini takoj naznaniti pristojnim organom v Republiki Sloveniji ali diplomatsko-konzularnemu predstavništvu.

Postopek na diplomatsko-konzularnem predstavništvu

Pogrešitev se najprej prijavi policiji ali drugemu pristojnemu organu, da se pridobi potrdilo o prijavi pogrešitve. Potrdilo se predloži diplomatsko-konzularnemu predstavništvu, pri katerem je treba podati izjavo o naznanitvi pogrešitve dokumenta. Pri tem je treba navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve dokumenta, saj je državljan za podano neresnično izjavo kazensko in materialno odgovoren. Diplomatsko-konzularno predstavništvo na tej podlagi prekliče veljavnost pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega dokumenta.

Naznanitev pogrešitve dokumenta je takse prosta.

Naznanitev pogrešitve preko e-uprave

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko naznani pogrešitev dokumenta tudi prek portala e-uprava:

Po prijavi pogrešitve

Diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko izda potni list za vrnitev z veljavnostjo do 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo, kjer ima državljan prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Potni list za vrnitev je začasni dokument in je namenjen zgolj vrnitvi v kraj prebivanja. Z njim ne morete nadaljevati potovanja v druge države na svojem potovanju. Pozanimati se morate tudi glede vizumov, ki jih je treba za tak dokument dodatno pridobiti pri pristojnih organih države, kjer ste, in/ali držav, skozi katere boste potovali.

Postopek

Za pridobitev potnega lista za vrnitev je treba:

 • predložiti originalno potrdilo o prijavi pogrešitve,
 • predložiti fotografijo,
 • poravnati konzularno takso v višini 19,00 EUR.

Vse informacije o prijavi stalnega ali začasnega naslova v tujini, izdaji potrdil o prebivališčih in zamenjavi identifikacijskih dokumentov zaradi spremembe naslova stalnega prebivališča najdete v temi Prebivališče.

Prijava stalnega ali začasnega naslova v tujini je takse prosta.

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini opravi tudi na portalu e-uprava:

Status davčnega nerezidenta

Informacije glede ureditve statusa davčnega nerezidenta so dostopne na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Matične zadeve (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt)

Državljani lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu zaprosijo za izdajo izpiskov iz matičnega registra in oddajo vlogo za vpis matičnih dejstev (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt).

Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu se lahko zaprosi za izdajo:

 • izpiska iz matičnega registra o rojstvu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o sklenjeni istospolni partnerski zvezi – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o smrti – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila o državljanstvu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila o samskem stanu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini – konzularna taksa znaša 38 EUR,
 • potrdila o živetju – potrditev obrazca za slovenske državljane je takse prosta, konzularna taksa potrditve obrazca za tujca je 13 EUR,
 • prve spremembe osebnega imena z odločbo – konzularna taksa znaša 55 EUR.

Informacije o pridobitvi, odpustu in odreku so dostopne v temi Državljanstvo.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih lahko oddate ustrezne vloge, ki se posredujejo upravnim enotam ali Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

Takse znašajo:

 • za naknadni vpis rojstva – takse prosto
 • za priglasitev v državljanstvo – 13 EUR,
 • za sprejem in odpust iz državljanstva – 354 EUR,
 • za izdajo ugotovitvene odločbe o državljanstvu ali o odreku – 181 EUR.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih je mogoče overiti podpis na zasebni ali javni listini. Z overitvijo se ne potrjuje vsebina listine.

Prevajanje in overjanje prevodov

Veleposlaništvo v Ottawi ne opravlja nobenih prevodov slovenskih ali angleških besedil, prav tako tudi ne overja nobenih prevodov.

Vse, še posebej tiste, ki iz Slovenije prihajajo v Kanado in vedo, da bodo tukaj potrebovali overjene prevode (prevod potrdila o nekaznovanosti, prevod slovenskega vozniškega dovoljenja ipd), pozivamo, da si ustrezne uradne in overjene prevode pridobijo že prej v Sloveniji. V Kanadi namreč po naših podatkih ni sodno zapriseženih prevajalcev za slovenski jezik.

Volitve in referendumi

Informacije o glasovanju iz tujine so na voljo na spletni strani Državne volilne komisije.

Splošne informacije o volilni pravici najdete v temi Volivci in evidenca volilne pravice.

Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA

Kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe SIGEN-CA lahko pridobijo osebe, starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO. Digitalno potrdilo je veljavno pet let.

V imenu invalidne osebe lahko zahtevek odda njen pooblaščenec z overjenim pooblastilom. Slovenci v tujini lahko oddajo zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za državljane v tujini na diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

Več informacij o potrdilu je na voljo na spletni strani državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST.

Poizvedovanje po naslovih in osebah v Kanadi

Veleposlaništvo v Ottawi po uradni poti in od uradnih oseb ne more pridobiti podatkov o naslovih oseb, ki naj bi imele prebivališče na območju Kanade. Podatke je mogoče pridobiti le iz javno dostopnih evidenc, kot je spletni telefonski imenik Kanade.

Svetujemo, da v telefonskem imeniku poiščete osebo(e), ki ustreza(jo) vašim kriterijem, z njimi vzpostavite kontakt in pri njih skušate pridobiti informacije o iskanih osebah.

Druga možnost je vzpostavitev stika s slovenskimi društvi, ki delujejo na območju Kanade, ter pridobitev informacije ali je iskana oseba znana članom društva. Kontakte slovenskih društev najdete v rubriki "slovenska skupnost v Kanadi". 

Glede na to, da je Kanada po površini druga največja država na svetu, vam svetujemo, da povpraševanje pošljete tistim slovenskim društvom, ki delujejo na področju (provinci) domnevnega prebivališča ali zadnjega prebivališča iskane osebe.

Povezane vsebine s področja konzularne pomoči in storitev

 • Informacije za popotnike

  Varnost potovanj, pomoč slovenskih predstavništev v tujini, konzularna pomoč, kjer ni slovenskega predstavništva, napotki pred potovanjem, priporočila za bivanje v tujini

 • Državljanstvo, dokumenti, registri

  Državljanstvo, osebni dokumenti, prebivališče, registri in evidence, varstvo osebnih podatkov

 • Volitve in referendumi

  Volilna evidenca, volilna zakonodaja, politične stranke, volitve predsednika republike, volitve v državni zbor, lokalne volitve, volitve v evropski parlament, načini glasovanja, referendum, ljudska iniciativa, Evropska državljanska pobuda, registracija politične stranke

 • Priseljevanje v Slovenijo

  Vstop in prebivanje, sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, oskrba prosilcev za mednarodno zaščito, nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito, mednarodna zaščita, integracija

 • Delovne migracije

  Napotitev delavcev, zaposlovanje in delo tujcev, koordinacija sistemov socialne varnosti

 • Davki, carine in druge dajatve

  Davki, prispevki za socialno varnost, carine, trošarine, okoljske dajatve, igre na srečo

 • Uvoz, izvoz in trgovanje z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi

  Uvoz živali, izvoz živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora, uvoz živil živalskega izvora, uvoz živil neživalskega izvora, trgovanje, premik živali med državami EU, potovanje s hišnimi ljubljenčki, trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi, uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in fitofarmacevtskih sredstev, vnos osebnih pošiljk rastlin in proizvodov živalskega in rastlinskega izvora, izvoz rastlin in rastlinskih proizvodov