Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Hmeljarji lahko oddajo vlogo za pridobitev finančne pomoči za nov ukrep "Odvoz in uničenje okuženih rastlin hmelja"

  Vlada RS je zaradi nepredvidenega množičnega izbruha karantenskega škodljivega organizma rastlin hmelja potrdila Program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019–2021 in določila stroške ukrepov. Hmeljarji do 4. novembra 2019 lahko na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oddajo vlogo za pridobitev finančne pomoči za odvoz in uničenje okuženih rastlin hmelja.

 • Letošnji Mednarodni dan krajin (20. oktober) naslavlja krajine in vode

  Svet Evrope je 20. oktober razglasil za Mednarodni dan krajine. Letošnji, že tretji po vrsti, naslavlja »krajine in vode« ter pozornost usmerja predvsem v prepoznavanje pomena voda v krajini. Kakovostna krajina je dragocen potencial prostora, ki lahko močno prispeva k razvoju družbe in konkurenčnega gospodarstva. Krajine so vsakdanji življenjski prostor ljudi, so pomemben del človekovega okolja in kot take zvišujejo kakovost življenja.

 • Evropska sredstva za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj njihove turistične ponudbe

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacij v letih 2020 in 2021, ki ga bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo danes. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 5,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4,8 milijona evrov.

 • Minister Simon Zajc: »Obvladati tveganja pomeni, v kar največji možni meri, izogniti se naravnim nesrečam v prihodnje, kar je naš strateški cilj, pravzaprav želeno stanje«

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc je nagovoril udeležence 10. dneva Alpske konvencije, ki poteka v okviru Bogatajevih dnevov Zaščite in reševanja. Tema letošnjega Dneva Alpske konvencije je obvladovanja tveganj naravnih nevarnosti.

 • 20. oktobra obeležujemo tretji mednarodni dan krajin

  V nedeljo, 20. oktobra, Svet Evrope in vse države podpisnice Evropske konvencije o krajini obeležujejo 3. Mednarodni dan krajin, ki naslavlja »KRAJINE IN VODE« ter pozornost usmerja predvsem v prepoznavanje pomena voda v krajini.

 • Državni sekretar Miloš Bizjak si je na Madžarskem ogledal mednarodno vojaške vajo Cooperative Security (COOPSEC) 2019

  Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije mag. Miloš Bizjak se je 17. oktobra 2019 udeležil predstavitvenega dneva mednarodne vojaške vaje Cooperative Security (COOPSEC) 2019, organizirane v okviru Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope (Central European Defence Cooperation, CEDC), katere članica je tudi Republika Slovenija.

 • Odprli VII. Bogatajeve dneve zaščite in reševanja

  V Gasilsko-reševalnem centru Postojna je bilo danes, 17. oktobra, slovesno odprtje VII. Bogatajevih dni zaščite in reševanja. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Karl Erjavec.

 • Video

  48. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji med drugim seznanila z osnutkoma zakonodajnih predlogov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-32/15-56, z dne 8.11.2018, ter sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti.

 • Pravice žrtev kaznivih dejanj

  Na ravni Evropske unije že vsaj od leta 2000 potekajo številne aktivnosti z vidika podpore in pomoči žrtvam kaznivih dejanj ter njihovih pravic, pri tem pa je bil ključen sprejem t.i. Direktive o žrtvah leta 2012.

 • S potrditvijo štirih projektov vezana vsa razpoložljiva sredstva Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska 2014–2020

  Na osmem zasedanju Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska 2014–2020, ki je potekalo v kraju Sormás na Madžarskem, so člani odobrili projekte, predložene v okviru šestega roka javnega razpisa.

 • Črna kana - obvestilo o umiku/odpoklicu

  Opravljene analize vzorca črna kana blagovne znamke Mayuri Henna so pokazale, da vzorec vsebuje visoko vsebnost p-fenilendiamina, ki pa ni naveden med sestavinami. Sestavina je visoko alergena snov in na izdelku ni opozoril, ki so v skladu z zakonodajo, potrebna ob vsebnosti te sestavine. Prav tako ni upravičena navedba naravna barva, ker izdelek vsebuje p-fenilendiamin. Izdelek vsebuje tudi preseženo vsebnost mikroorganizmov, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje ob kontaktu z očmi ali poškodovano kožo.

 • Informacija o Adrii Airways

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je v zadnjih tednih v okviru dogajanj povezanih s stečajem letalske družbe Adria Airways, prejel večje število predlogov rešitev nastale situacije.

 • Dodatno pojasnilo SVRK ob seznanitvi vlade z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča

  V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ob današnji seznanitvi vlade z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2018 ponovno poudarjamo, da se ocena Sama Jereba nanaša zgolj na obdobje do konca leta 2018 in zajema pet skladov, od katerih dva spadata pod Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, medtem ko v sklopu evropske kohezijske politike obravnavamo tri sklade in sicer Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad.

 • Vmesna evalvacija 9 programov, izbranih v okviru javnega razpisa »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v prvi polovici 2019 v sodelovanju s tujimi strokovnjaki iz različnih držav izvedlo vmesno evalvacijo devetih raziskovalno-razvojnih programov, ki so bili izbrani v okviru javnega razpisa z naslovom »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«. Ključen poudarek javnega razpisa je spodbujanje priprav in izvajanja konzorcijskih raziskovalnih projektov, ki povezujejo partnerje iz industrije, gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja. S tem namenom so projekti usmerjeni v krepitev zmogljivosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih izdelkov, storitev in procesov na prednostnih področjih pametne specializacije Slovenije.

 • Odločitve Vlade RS z 48. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela tri točke s področja MKGP

 • Socialni transferji pomembno znižujejo revščino

  Stopnja tveganja revščine je v letu 2018 ostala enaka kot v prejšnjem letu (13,3 %). Podatki kažejo, da socialni transferji pomembno znižujejo revščino. Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev (družinskih in socialnih prejemkov), bi bila stopnja tveganja revščine 23,4-odstotna. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2019 za transferje posameznikom in družinam namenja 1,249 milijarde evrov.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v občini Črna na Koroškem«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3,8 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 1,6 milijona evrov.

 • Evropske države skupaj v boju proti trgovini z ljudmi

  Evropska mreža za preprečevanje kriminala (EUCPN) skupaj s 24 evropskimi državami danes, 17. oktobra 2019, začenja preventivno kampanjo na področju boja proti trgovini z ljudmi, v kateri sodeluje tudi Slovenija.

 • Ministrstvo za javno upravo danes vlado seznanilo s pripravljenima osnutkoma sprememb zakonov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča

  Ministrstvo za javno upravo je danes vlado seznanilo z osnutkoma zakonodajnih predlogov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča, in sicer s Predlogom o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor in Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor.

 • Napaka merilnika na lokaciji Novo mesto

  Dne 17. 10. 2019 ob 2:23 je merilnik sevanja v Novem mestu prikazal enkratno povišano vrednost, ki za faktor 10^20 (več kot milijardo milijard) presega običajne vrednosti.