Skoči do osrednje vsebine

104. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o zdravniški službi, ki med drugim uvaja novo licenco, ki se zdravniku po opravljenem strokovnem izpitu podeli po uradni dolžnosti z namenom takojšnje vključitve zdravnikov v opravljanje zdravniške službe. Sprejela je tudi predloge novel zakonov o finančni upravi, o davčnem postopku, o priložnostnih kovancih in o agrarnih skupnostih.

Predlog novele Zakona o zdravniški službi uvaja novo licenco, ki se zdravniku po opravljenem strokovnem izpitu podeli po uradni dolžnosti z namenom takojšnje vključitve zdravnikov v opravljanje zdravniške službe, izvajanje strokovnih izpitov pa prenaša na zbornico zaradi zagotavljanja celovite obravnave zdravnikov pri zbornici.

Vlada želi s predlogom novele Zakona o finančni upravi izboljšati pravno varnost strank, udeleženih v postopkih finančne uprave, z možnostjo hitrejšega organiziranja dela notranjih enot finančne uprave pa povečati učinkovitost in kakovost delovanja finančne uprave. S predlogom novele Zakona o davčnem postopku pa želi vlada izboljšati veljavno ureditev davčnega postopka v smeri lažjega in hitrejšega uveljavljanja pravic in pravnih koristi davčnih zavezancev.

Predlog sprememb Zakona o priložnostnih kovancih predvideva, da se v posameznem letu izdajo zbirateljski kovanci ob največ petih dogodkih. Tako bo omogočena večja fleksibilnost pri številu izdanih zbirateljskih kovancih, če bo v posameznem letu ocenjeno, da je večje število dogodkov primernih za obeležitev z izdajo zbirateljskih kovancev.

Predlog novele Zakona o agrarnih skupnostih spreminja in dopolnjuje zakon na na več področjih, ki so se v praksi izkazala kot problematična. Tako na novo določa zakonsko pooblastilo za zastopanje članov agrarne skupnosti tudi v davčnih postopkih, vezano na posle upravljanja premoženja, razen v poslih, ki se po davčnih predpisih obravnavajo kot posli v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Registracija se omogoči tudi agrarnim skupnostim, ki jim premoženje nikoli ni bilo odvzeto z odločbo.