Skoči do osrednje vsebine

Predlog regijskega načrta ZiR ob poplavah

Izdelan je predlog regijskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0.

Skladno z drugo točko 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12, 78/16 in 26/19) se predlog načrta pošlje v morebitne pripombe občinam in drugim nosilcem načrtovanja. Predlogi in pripombe se po presoji vključijo v končni načrt.

Morebitne pripombe in predloge posredujte na naslov Izpostave URSZR Celje najkasneje do 27. 12. 2021.

Za informacije je pristojna Anita Fir, na telefonski številki 03 420 92 42 ali e-pošti anita.fir@urszr.si.