Skoči do osrednje vsebine

Izpostava URSZR Celje je ena izmed trinajstih izpostav URSZR. Naloge opravlja na območju Zahodno Štajerske regije.
Sedež izpostave URSZR Celje. Pogled iz mesta Celje.

Izpostava URSZR Celje

1 / 2

Predstavitev izpostave

Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd.

Zahodno Štajerska obsega območje 8 upravnih enot, 33 občin, 834 naselij in 146 gasilskih enot. Po površini obsega 2.386 km2, kjer živi približno 261.000 prebivalcev. Regija meji na Republiki Avstrijo in Hrvaško.

S svojim delovanjem izpostava zajema območje 8 upravnih enot in sicer Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec ter 33 občin in sicer Bistrica ob Sotli, Braslovče, MO Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, MO Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.

Regijski načrti zaščite in reševanja