Skoči do osrednje vsebine

V uradu opravljamo upravne, strokovne in operativne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s poudarkom na operativnih nalogah, ki izhajajo iz nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Naloge opravljamo preko izpostav uprave.

Na izpostavah oblikujemo ocene ogroženosti, pripravljamo načrta zaščite in reševanja na območju regij ter usklajujemo občinske načrte zaščite in reševanja. Organiziramo in skrbimo za kadrovsko popolnjenost, usposobljenost ter opremljenost regijskih enot in služb Civilne zaščite ter regijskega štaba Civilne zaščite v skladu z merili za organiziranje ter kadrovskimi in materialnimi formacijami enot in služb ter štabov Civilne zaščite, skrbimo za pogodbene pripadnike Civilne zaščite in za pripravljenost drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč regijskega pomena.

Razporejamo državljane na dolžnost v Civilno zaščito, izvajamo vpis državljanov v druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč in izvajamo njihovo pozivanje ter sodelujemo pri opravljanju nalog, povezanih z varstvom pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Vodimo regijske enote za hitre reševalne intervencije ter sodelujemo pri koordinaciji napotitev regijskih enot in služb Civilne zaščite na pomoč v druge regije in pri vključevanju teh v Državno enoto za hitre reševalne intervencije.

Zagotavljamo administrativne in tehnične pogoje za delo regijske komisije pri ocenjevanju škode na stvareh ter v tekoči kmetijski proizvodnji ob naravnih nesrečah in sodelujemo pri zagotavljanju strokovne podpore občinskim komisijam. Zagotavljamo razpoložljivost regijskih logističnih centrov, skrbimo za sprejem, skladiščenje in redno vzdrževanje ter servisiranje materialnih sredstev in opreme regijskih enot, služb in organov Civilne zaščite.

Izpostave Uprave za zaščito in reševanje