Skoči do osrednje vsebine

Predlog novega regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči

Izdelan je predlog načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 4.0 na območju Zahodno Štajerske regije.

Skladno z drugo točko 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja se predlog načrta pošlje v morebitne pripombe občinam in drugim nosilcem načrtovanja. Predlogi in pripombe se po presoji vključijo v končni načrt.

Morebitne pripombe in predloge posredujte na naslov Izpostave Celje najkasneje do 12. marca 2024.

Dodatne informacije na telefonski številki 03 420 92 00 ali e-pošti izpostava.ce@urszr.si.