Skoči do osrednje vsebine

Regijska vaja "Ptičja gripa Voglajna 2023" v Celju

V sodelovanju s Štabom Civilne zaščite Zahodno Štajerske regije in Uradom za varno hrano, veterino in varstvo rastlin organizacijska enota Celje, smo izvedli teoretično in štabno vajo zaščite in reševanja regijskega pomena.

Predpostavka vaje je bila pojav ptičje gripe, in sicer v neposredni bližini Slivniškega jezera v občini Šentjur je najden labod grbavec, pri katerem je potrjena visoko patogena aviarna influenca (HPAI), podtipa H5N1. Kasneje se bolezen razširi še na dvoriščno rejo kmetijskih gospodarstev v naselju Gorica pri Slivnici ter na kmetijska gospodarstva občin Dobje, Laško ter Šmarje pri Jelšah.

Dan pred izvedbo vaje je bilo organizirano strokovno usposabljanje, ki se ga je udeležilo okoli 70 udeležencev.  Vajo so ocenjevali ocenjevalci Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Namen vaje je  bil preverjanje ustreznosti rešitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarni bolezni živali, verzija 2.0 (ažuriran in dopolnjen marca 2023) in načrtov oziroma dokumentov zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali sodelujočih občin in farme Voglajna ter preveriti pripravljenost na ukrepanje ob pojavu posebno nevarnih boleni živali na regijski, občinski ter obratni ravni.

V vaji so sodelovale  javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, regijske enote in službe Civilne zaščite, organi, službe in druge organizacije.