Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Predlog novega regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči

  Izdelan je predlog načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 4.0 na območju Zahodno Štajerske regije.

 • Izpostava Celje prejemnica Jubilejne zahvale

  Hrvaški Rdeči Križ v letu 2023 obeležuje tri velike obletnice – 145 let ustanovitve in delovanja Rdečega križa na ozemlju Republike Hrvaške, 70 let prostovoljnega krvodajalstva v organizaciji Rdečega križa in 30 let od priznanja Hrvaškega Rdečega križa kot samostojnega državnega društva.

 • Predlog novega regijskega načrta zaščite in reševanja ob terorizmu

  Izdelan je predlog načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožja ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma ob terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, verzija 2.0 v Zahodno Štajerski regiji.

 • Regijska vaja "Ptičja gripa Voglajna 2023" v Celju

  V sodelovanju s Štabom Civilne zaščite Zahodno Štajerske regije in Uradom za varno hrano, veterino in varstvo rastlin organizacijska enota Celje, smo izvedli teoretično in štabno vajo zaščite in reševanja regijskega pomena.

 • Zaključili smo natečaj "Naravne in druge nesreče - Pomoč potrebujemo vsi"

  V Celju je potekal zaključek natečaja na katerem je Komisija za najaktivnejši vrtec izbrala Vrtec Rogaška Slatina in najaktivnejšo šolo Osnovno šolo Pod Goro Slovenske Konjice.

 • Dijakom smo predstavili sistem zaščite in reševanja

  7. aprila smo poleg različnih javnih intervencijskih služb na dogodku pred gimnazijo v Celju predstavili tudi delovanje naše izpostave v Celju.

 • Podelitev priznanj Civilne zaščite za Zahodno Štajersko regijo

  V sodelovanju z občino Vojnik smo danes organizirali slovesnost ob dnevu Civilne zaščite, na kateri smo podelili priznanja in nagrade Civilne zaščite.

 • V Celju potekalo regijsko urjenje enot Civilne zaščite Zahodno Štajerske regije

  V petek, 11. 11. ter soboto, 12. 11. 2022 je Izpostava URSZR Celje organizirala urjenje in usposabljanje regijskih enot Civilne zaščite Zahodno Štajerske regije.

 • Počitnikarji v Regijskem centru za obveščanje Celje

  Sodelovanje s širšo, zlasti civilno javnostjo, je za delovanje služb zaščite in reševanja izjemnega pomena. Ne le, da občani 33 občin, ki spadajo pod okrilje Izpostave Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje, na ta način spoznavajo naše delo in njegov obseg, temveč je to eden od učinkovitih načinov ozaveščanja, kam se lahko obrnejo ob nesreči in kdo ter na kakšen način jim ob tem lahko nudi potrebno pomoč.

 • Problematika povoza živali na lovnih in nelovnih površinah

  Zaradi vse pogostejših težav operaterjev Regijskega centra za obveščanje (ReCO) Celje pri obveščanju odgovornih oseb v zvezi s poginom povoženih živali, kot posledično tudi odstranitvijo njihovih kadavrov, smo na Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje (Izpostava URSZR Celje) v ponedeljek, 4. 7. 2022, organizirali posvet, na katerega smo povabili za to problematiko pristojne službe. Posveta so se udeležili policisti Policijske uprave Celje, predstavniki upravljalcev lovišč, lovcev, predstavniki Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Družbe za avtoceste republike Slovenije.

 • Regijska vaja zaščite in reševanja "Predor Golo rebro 2022"

  Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito reševanje Celje je v sodelovanju z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, v nedeljo 22. maja 2022, izvedla regijsko vajo preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč ob nesreči v predoru na avtocesti »Predor Golo rebro 2022«.

 • Regijski natečaj likovna in literarna dela 2021/2022

  Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje, je v četrtek, 14. aprila 2022 organizirala osrednjo regijsko prireditev ob razglasitvi rezultatov regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2021/2022 na temo "Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas".

 • Javna predstavitev Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, v 1.0

  Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12, 78/16 in 26/19) Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje, objavlja javno predstavitev sprejetega Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v Zahodno Štajerski, v1.0.

 • Javna predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v Zahodno Štajerski, verzija 3.0

  Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12, 78/16 in 26/19) Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje, objavlja javno predstavitev sprejetega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v Zahodno Štajerski, verzija 3.0.

 • Zaklonišča v Republiki Sloveniji in Zahodno Štajerski regiji

  Obveznosti glede gradnje in vzdrževanja zaklonišč v Republiki Sloveniji ureja Uredba o gradnji in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS št. 57/96 in 54/15).

 • Predlog regijskega načrta ZiR ob poplavah

  Izdelan je predlog regijskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0.

 • Ponovni regijski natečaj - Požarna varnost in prosti čas!

  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v šolskem letu 2021/2022 ponovno razpisuje natečaj »Naravne in druge nesreče na temo Požarna varnost in prosti čas!« za predšolsko in šolsko mladino. Rok za oddajo izdelkov je 25. februar 2022.

 • Predlog regijskega delnega načrta ZiR ob velikem požaru v naravnem okolju

  Izdelan je predlog delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, verzija 1.0.

 • Dan Civilne zaščite

  Dan Civilne zaščite je pomemben dan, praznik vseh, ki v Republiki Sloveniji skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dan vseh, ki ob razmerah, ko nas ogrožajo naravne in druge nesreče poskrbite za učinkovito ukrepanje, varujete človeška življenja, skrbite za naše premoženje in preprečujete usodne posledice za okolje.

 • Obisk Predsednika Republike Slovenije v Celju

  Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je včeraj, v četrtek, 14. januarja 2021, obiskal Celje in se sestal s štabom Civilne zaščite za Zahodno Štajersko.