Skoči do osrednje vsebine

Predlog regijskega delnega načrta ZiR ob velikem požaru v naravnem okolju

Izdelan je predlog delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, verzija 1.0.

Skladno z drugo točko 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12, 78/16 in 26/19) se predlog načrta pošlje v morebitne pripombe občinam in drugim nosilcem načrtovanja. Predlogi in pripombe se po presoji vključijo v končni načrt.

Morebitne pripombe in predloge posredujte na naslov Izpostave URSZR Celje najkasneje do 19. 4. 2021.

Za informacije je pristojen Boštjan Oprešnik, na telefonski številki 03 420 92 02 ali e-pošti bostjan.opresnik@urszr.si.