Skoči do osrednje vsebine

V Celju potekalo regijsko urjenje enot Civilne zaščite Zahodno Štajerske regije

V petek, 11. 11. ter soboto, 12. 11. 2022 je Izpostava URSZR Celje organizirala urjenje in usposabljanje regijskih enot Civilne zaščite Zahodno Štajerske regije.

Urjenja in usposabljanja se je udeležilo okoli 100 pripadnikov Tehnično reševalne enote, Oddelka za RKB (radiološko, kemijsko in biološko) izvidovanje, Službe za podporo in Logističnega centra. V petkovo usposabljanje so bili vključeni poveljniki enot z namestniki katere je nagovoril tudi v. d. generalnega direktorja Leon Behin. 

Cilj urjenja je bil seznanitev pripadnikov Civilne zaščite z novostmi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter usposabljanje  za pravilno in uspešno delo z opremo in sredstvi enot in služb ter državnih rezerv materialnih sredstev. Pripadniki so bili seznanjeni tudi z osnovami prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja, komunikacijskimi veščinami, pridobili so znanja varnosti in zdravja pri delu, terenske varne vožnje ter drugih pomembnih vsebin za njihovo delo. Hkrati je potekala tudi zadolžitev z opremo, pregled in preizkus opreme ter evalvacija.

 

Pripadniki v postroju.

Pripadniki Civilne zaščite Celje. | Avtor Natalija Plemenitaš Fuchs

1 / 2