Skoči do osrednje vsebine

Počitnikarji v Regijskem centru za obveščanje Celje

Sodelovanje s širšo, zlasti civilno javnostjo, je za delovanje služb zaščite in reševanja izjemnega pomena. Ne le, da občani 33 občin, ki spadajo pod okrilje Izpostave Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje, na ta način spoznavajo naše delo in njegov obseg, temveč je to eden od učinkovitih načinov ozaveščanja, kam se lahko obrnejo ob nesreči in kdo ter na kakšen način jim ob tem lahko nudi potrebno pomoč.

Predstavitev

Predstavitev dela ReCO Celje mladim gasilcem PGD Šentjur | Avtor: Robert Šuman

V Regijskem centru za obveščanje (ReCO) Celje smo tako v mesecu juniju in juliju na vodenem ogledu ter predstavitvi gostili tri skupine. Prvi so nas obiskali dijaki Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Celje, nato mladi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Šentjur in kot zadnji še skupina organiziranega počitniškega varstva Osnovne šole Hudinja iz Celja. Ob obisku so jim operaterji predstavili osnove delovanja ReCO Celje, območje delovanja in tehnična sredstva, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Zvedava vprašanja obiskovalcev so potrdila, da predstavitve niso naletele na gluha ušesa, temveč so podane informacije v mladih obiskovalcih porodile prenekatero razmišljanje o delovanju naše službe. Ob slovesu so vsi prejeli še promocijske obeske Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).

Tovrstni obiski in predstavitve so vsekakor pomemben del preventivne dejavnosti in pripomorejo k prepoznavnosti načina delovanja ReCO in izjemno pomembne klicne številke 112 - Klic v sili, kot tudi delovanja URSZR. Delo operaterjev na klicni številki112 je namreč namenjeno ljudem in pomoči ob nesrečah, zato je toliko pomembneje, da vsi uporabniki vedo, da so na delovnih mestih operaterjev v ReCO Celje 24 ur dnevno, ob morebitnem klicu v sili, pravi ljudje na pravem mestu.