Skoči do osrednje vsebine

Potrditev Akta o digitalnih trgih in Akta o digitalnih storitvah

  • Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Države članice Evropske unije so na formalnem zasedanju sveta za konkurenčnost soglasno potrdile splošni pristop k aktoma o digitalnih trgih (DMA) in digitalnih storitvah (DSA), ki bosta v prihodnje pomembno oblikovala digitalno prihodnost. Gre za izjemen dosežek slovenskega predsedovanja in ministrov Zdravka Počivalška, Boštjana Koritnika in Marka Borisa Andrijaniča.

Akt o digitalnih trgih (DMA) vzpostavlja enake pogoje poslovanja za vsa podjetja ter poštene in tekmovalne digitalne trge, kar pomeni, da bodo poslovni uporabniki, ki so pri ponujanju svojih storitev odvisni od velikih platform, tako imenovanih vratarjev, lažje konkurirali velikim platformam. DMA za velike platforme (tako imenovane vratarje), ki omogočajo dostop podjetij do potrošnikov, določa obveznosti in prepovedi, ki jih morajo spoštovati. To bo vsem podjetjem omogočalo pošteno tekmovalnost na digitalnih trgih, večjo izbiro za potrošnika, več možnosti za menjavo ponudnika in pravičnejše cene. DMA določa usklajena pravila za celotno EU, ki omogočajo hitro in učinkovito uporabo ter jih bo enotno izvajala Evropska komisija. Ureditev digitalnih trgov, ki jo prinaša akt, bo omogočila večjo konkurenčnost ter razvoj novih in inovativnih proizvodov za vsa podjetja.

Minister Zdravko Počivalšek je ob sprejetju Akta o digitalnih trgih poudaril: »Danes smo dosegli pomemben mejnik pri ustvarjanju bolj odprtega in tekmovalnega ter poštenega digitalnega trga. Slovenija je med predsedovanjem Svetu EU intenzivno sodelovala z državami članicami in Evropsko komisijo, da bi našli ustrezen kompromis in še dodatno izboljšali cilj DMA, to je zagotoviti poštene in konkurenčne digitalne trge. Zelo smo zadovoljni s potekom pogajanj v svetu o DMA in ponosni smo, da so države članice danes soglasno podprle splošni pristop k DMA. To kaže, da je EU močno zavezana ustvarjanju jasno določenih pravic in obveznosti za velike spletne platforme, da bi zagotovila pošteno konkurenco na spletu. Predlog DMA kaže na skupno evropsko pripravljenost in ambicijo, da zakonodajno uredimo digitalne trge in storitve. Upamo, da bomo s tem postavili nov trend, ki naj mu sledi ves svet.«

Akt o digitalnih storitvah (DSA) prinaša ambiciozno reformo digitalnega prostora in uvaja celovit sklop novih pravil za vse digitalne storitve. Z usklajenimi pravili na področju digitalnih storitev in posredniških platform bomo bolje zaščitili potrošnike, prispevali k varnejšemu spletnemu okolju in boju proti nezakonitim vsebinam na spletu. Ureditev delovanja spletnih platform, zlasti večjih, bo bistveno izboljšala mehanizem odstranjevanja nelegalnih spletnih vsebin in pripomogla k zaščiti temeljnih človekovih pravic na spletu, tudi k svobodi govora. Z ambiciozno reformo digitalnega prostora in celovitim sklopom novih pravil za vse digitalne storitve, vključno z družbenimi mediji, spletnimi tržnicami in drugimi spletnimi platformami, bomo spodbujali inovacije, rast in konkurenčnost ter uporabnikom zagotavljali nove, boljše in zanesljive spletne storitve.

“Danes smo z Aktom o digitalnih storitvah postavili pomemben mejnik, ki bo spremenil digitalno okolje EU ter ustvaril varnejši in bolj odprt spletni prostor za vse državljane in državljanke. Danes sprejeta zakonodaja bo omogočila, da bomo po spletu krmarili z enako gotovostjo, varnostjo in zaupanjem v spletne storitve in produkte, kakor to počnemo v fizičnem svetu,” je ob sprejetju akta poudaril minister Andrijanič.

Sprejeto besedilo DMA in DSA je dobra podlaga za začetek trialogov z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, ki bi se lahko začeli na začetku prihodnjega leta in končali med francoskim predsedovanjem Svetu EU. 

Minister Počivalšek je ob koncu zasedanja poudaril tudi napredek glede predloga direktive o poročanju podjetij o trajnosti in direktive o potrošniških kreditih. Delegacijam in Evropski komisiji se je zahvalil za dobro in tvorno sodelovanje, zaradi katerega sta pristojni delovni skupini dosegli znatni napredek pri obeh dosjejih. S tem je slovensko predsedovanje omogočilo, da bo naslednje predsedovanje lahko hitro doseglo splošni pristop za obe direktivi. »Verjamemo, da smo pripravili dobro kompromisno besedilo, ki bo podlaga naslednjemu predsedovanju za dokončanje teh dosjejev«, je sklenil minister Počivalšek.