Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Nacionalni inštitut za biologijo je sodeloval pri vrednotenju merilnega sistema za SARS-CoV-2

  Nacionalni inštitut za biologijo, ki je s strani Urada Republike Slovenije za meroslovje (URSM) priznan za nosilca nacionalnega je sodeloval v mednarodni medlaboratorijski primerjavi, v kateri je enaindvajset nacionalnih meroslovnih inštitutov in strokovnih laboratorijev iz šestnajstih držav dokazalo, da je mogoče natančno merjenje količine virusne RNA SARS-CoV-2 po vsem svetu doseči z uporabo metode digitalne PCR, s povratno transkripcijo (RT-dPCR).

 • Točna in sledljiva merjenja temperature človeškega telesa

  V trenutni situaciji novega korona virusa je merjenje temperature človeškega telesa ena od bolj razširjenih diagnostičnih možnosti. Če je nepravilno izvedena in interpretirana, še posebej pri uporabi brezkontaktnih merilnikov, lahko vodi v napačne odločitve z resnimi posledicami. Zaradi pomembnosti ustreznega odločanja na osnovi meritev sta Laboratorij za metrologijo in kakovost LMK, na Fakulteti za elektrotehniko UL in Urad RS za meroslovje v torek 24. 11. 2020 organizirala webinar na tematiko ustreznega merjenja telesne temperature.

 • 29. letna konferenca kakovosti, Kakovost v novi dobi domišljije

  Letna konferenca kakovosti in odličnosti je največji ter hkrati tudi najbolj odmeven dogodek s tega področja, ki ga vsako leto organizira Slovensko združenje za kakovost in odličnost. Na dogodku sodelujejo različni domači in tuji strokovnjaki, ki predstavijo najnovejša dognanja na področju kakovosti, izmenjajo znanja ter praktične izkušnje. Tudi letos je s svojim bogatim strokovnim znanjem s področja meroslovja v zdravstvu sodeloval Urada Republike Slovenije za meroslovje skupaj z nosilcem nacionalnega etalona s področja termodinamične temperature, Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.

 • Brexit: Merilni inštrumenti in izdelki iz plemenitih kovin

  S 1. januarjem 2021 bodo v odnosih med EU in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (VB) nastopile določene posledice Brexita tudi na področju izdelkov iz plemenitih kovin in ugotavljanja skladnosti merilnih instrumentov, tako na harmoniziranih kot tudi na neharmonizirih področjih.

 • Uspešna akcija slovenskih in avstrijskih meroslovnih inšpektorjev

  Predstavniki avstrijskega meroslovnega nadzora The Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) so skupaj s slovenskimi inšpektorji na meji v Arnoldsteinu organizirali vsesplošno akcijo nadzora merilnih sistemov, ki se uporabljajo na tovornih vozilih za prevoz goriva (avtocisternah).

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se predstavlja na Spletnem MOS

  Tudi letos je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z organi v sestavi in izvajalskimi institucijami prisoten na Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS). Letošnji sejem, zaradi epidemije covid-19, poteka v digitalni obliki med 8. in 22. oktobrom 2020.

 • Pojasnila glede merjenja telesne temperature

  Termometri za merjenje telesne temperature niso merila, za katera se uporabljajo določbe Zakona o meroslovju, ampak sodijo k medicinskim pripomočkom. To področje ureja Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri), ki je v pristojnosti Ministrstva za zdravje, njegovo izvajanje pa je v pristojnosti Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke.

 • Dogodek "Meritve danes in jutri"

  V okviru 39. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti je potekal dogodek »Meritve danes in jutri« pod organizacijo Urada RS za meroslovje in Fakultete za organizacijske vede Kranj. Dogodek, ki je letos potekal »online«, je ponovno povezal ideje akademske in strokovne javnosti iz različnih področij našega življenja ter odgovoril na številna vprašanja, tudi v luči korona krize o pomenu meritev kot temelja zagotavljanja odličnih proizvodov, storitev in varovanja našega zdravja.

 • Nova metoda za absolutno kvantifikacijo humanega virusa citomegalije (HCMV) vpisana v bazo referenčnih metod Skupnega odbora za sledljivost v laboratorijski medicini (JCTLM)

  Metoda za natančno in zanesljivo absolutno kvantifikacijo humanega virusa citomegalije (HCMV) na podlagi določanja števila kopij značilnega tarčnega zaporedja, ki je bila razvita s strani nacionalnega inštituta za biologijo, je bila vpisna v bazo referenčnih metod Skupnega odbora za sledljivost v laboratorijski medicini (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine, JCTLM), ki v svoji bazi vodi sezname referenčnih materialov višjega razreda, referenčnih metod in referenčnih laboratorijev. To je šele druga metoda s področja nukleinskih kislin, ki je bila vpisana v bazo.

 • Danes je svetovni Dan meroslovja

  Danes obeležujemo svetovni Dan meroslovja, ko se spominjamo podpisa Metrske konvencije leta 1875 v Parizu. V trenutnih razmerah smo dan meroslovja razširili na cel mesec maj in tako vsak teden oblikujemo za Vas zanimive meroslovne zgodbe iz različnih področij našega življenja. Tudi danes, ob svetovnem dnevu meroslovja je pred Vami zadnji tretji sklop, ki celoto povzema v temo letošnjega dneva »Merjenja za globalno trgovino«.

 • Dan meroslovja - drugi sklop

  Pred Vami je že 2. del Dneva meroslovja 2020, ki zajema različne raziskovalne, razvojne in izobraževalne dosežke naših partnerjev, s skupnim imenovalnikom oziroma poudarkom na meroslovju. Letošnji svetovni dan meroslovja, ki ga bomo obeležili 20. maja z osrednjo temo "Merjenja za globalno trgovino" tako že dobiva zaključeno celoto.

 • Dan meroslovja 2020 - prvi sklop

  Vsak dogodek ima svojo vrednost in pomen le, če znamo iz njega potegniti najboljše.
  Vsako leto ob svetovnem dnevu meroslovja, ki ga obeležujemo 20. maja, ko je bila leta 1875 v Parizu podpisana metrska konvencija in postavljeni temelji mednarodnemu merskemu sistemu, organiziramo večji dogodek. Žal v trenutnih razmerah dogodka z druženjem in mreženjem »meroslovcev« ne bomo mogli izpeljati v do sedaj uveljavljeni obliki. Zato smo se odločili, da letos dan meroslovja obeležimo na drugačen način.

 • Odlok o spremembah odloka o podaljšanju veljavnosti overitev meril

  Na podlagi izvedene analize je bilo ugotovljeno, da je glede na trenutne razmere v Republiki Sloveniji nujno, da se obdobje, v katerem poteče veljavnost overitev meril, podaljša še za en mesec, torej do 31. maja 2020. S predmetnim odlokom se tudi določa, da se veljavnost overitev, ki potečejo do 31. maja 2020, podaljša do 31. julija 2020.

 • Vabilo na Dan meroslovja 2020

  Vsak dogodek ima svojo vrednost in pomen le, če znamo iz njega potegniti najboljše.
  Kot veliko drugih dejavnosti in sestankov bi tokrat srečanje izvedli na »oddaljen« način tako, da bomo tudi letos primerno obeležili Dan meroslovja, se povezali z vami in vam prisluhnili malo drugače. Zato vas vabimo, da z nami delite vaše strokovne meroslovne zgodbe, dobre prakse in raziskovalno izobraževalne dosežke na področju meroslovja.

 • V skupnem evropskem projektu nadzora na trgu smo testirali vodomere

  Vsako leto se na področju meroslovnega nadzora organizira in izvede vsaj en skupni evropski projekt nadzora nad merilnimi instrumenti. V teh projektih države članice po enakih kriterijih in definiranih točkah preskusa, pregledajo v svoji matični državi določeno vrsto merilnih instrumentov.
  Inšpektorji Urada RS za meroslovje sodelujejo v večini takšnih projektov.
  Zadnji tak projekt, ki smo ga v Sloveniji ravno končali (v večini drugih držav pa še potekajo zadnje aktivnosti) je bil nadzor nad vodomeri v prometu.

 • ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI OVERITEV MERIL

  Obveščamo vas, da je bil 30. marca 2020 v Uradnem listu RS št. 39/20 objavljen ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI OVERITEV MERIL, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.

 • Nujno obvestilo

  Z namenom, da čim bolj omejimo možnost širjenja »korona virusa – COVID-19«, na Uradu RS za meroslovje do preklica uvajamo posebne ukrepe na področju poslovanja s strankami.

 • ODPOVED 8. dnevov meroslovja in strokovnega srečanja imenovanih oseb v Tehniškem muzeju Slovenije, v Bistri

  Spoštovani partnerji,

  najprej naj se vam zahvalimo za tvorno izraženo sodelovanje v okviru že 8. dnevov meroslovja v Tehniškem muzeju Slovenije. V časih, ko nam poti prekrižajo situacije, na katere nimamo vpliva in ki lahko ustvarjajo nelagodje ali ogrožajo zdravje ter življenja vseh nas, je potrebno sprejeti odločitve, da to preprečimo. Pri naši odločitvi smo sledili navodilom in usmeritvi Vlade RS ter toku dogajanja.
  Sporočamo Vam, da odpovedujemo 8. dneve meroslovja, ki bi morali potekati od 31. 3. – 3. 4. 2020 v Tehniškem muzeju Slovenije.
  Istočasno odpovedujemo tudi strokovno srečanje imenovanih oseb, ki bi v Tehniškem muzeju Slovenije potekalo 30. 3. 2020.

  Hvala za razumevanje in vso vašo podporo do sedaj.
  Lep pozdrav.

 • Ustanovni sestanek WELMEC e.V.

  21. novembra 2019 je v Bruslju 20 evropskih nacionalnih organizacij pristojnih za zakonsko meroslovje, med njimi tudi Urad Republike Slovenije za meroslovje, potrdilo in podpisalo statut WELMEC e.V.. To je bil ključni korak k preoblikovanju organizacije WELMEC v pravno osebo.

 • Predavanja s področja meroslovja na 28. letni konferenci SZKO v Portorožu

  20. in 21. novembra 2019 je v Portorožu potekala že 28. letna konferenca SZKO. Konferenca je osrednji dogodek s področja kakovosti in odličnosti v Sloveniji, kjer sta dr. Samo Kopač in dr. Irena Grabec Švegl imela zelo zanimiva in strokovna predavanja s področja meroslovja. Ob zaključku konferenca so predstavniki Urada tudi sodelovali na okroglih mizah in opozorili na področje merjen ter njihov pomen na področju zdravstva.