Skoči do osrednje vsebine

Meritve za zeleni prehod

V četrtek, 24. 3. 2022 je v okviru 41. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, potekal dogodek, Meritve za zeleni prehod, pod organizacijo Urada RS za meroslovje in Fakultete za organizacijske vede Kranj.

Na sliki je lepljenka utrinkov iz dogodka (2 predavatelja, letak s podatki o dogodku in okrogla miza 6 sodelujočimi)

Utrinki iz dogodka Meritve za zeleni prehod, Kongresni center Portus, Portorož | Avtor Urad RS za meroslovje

V današnjem času smo priča hitrim spremembam, ki organizacije soočajo z različnimi izzivi, pri čemer meritve različnih parametrov postajajo vse pomembnejše za doseganje optimalnih rezultatov. Meritve predstavljajo ključni izziv tudi pri tako imenovanem Zelenem prehodu, ki je eden izmed poudarkov vladnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Z letošnjim dogodkom, ki smo ga po dveh letih virtualne izvedbe konference ponovno izvedli v živo, v Portorožu smo želeli spodbuditi izvajalce meritev in uporabnike le teh k razmišljanju ter izmenjavi dobrih praks pri izvajanju nujno potrebnih meritev na področjih trajnostne mobilnosti, krožnega gospodarstva, obnovljivih virov energije in njihove učinkovite rabe ter čistega in varnega okolja.

V splošnem velja, da do uspehov vodijo poti, ki so vse prej kot enostavne, zato smo ljudje tisti, ki s svojim celostnim pristopom v izzivih ne iščemo težav, temveč priložnosti za učinkovito doseganje ciljev.

Tako smo se na dogodku s skrbno izbranimi predavatelji iz različnih področij dotaknili:

 • trajnostnega razvoja, ki ni ‘le naslednja velika stvar’ v razvoju merjenja ampak je temelj zelene prihodnosti,
 • točnih rezultatov, ki podpirajo zaupanje posameznikov v medicino, v varnost prometa, v poštene nakupe in odgovornosti do družbe, kateri smo dolžni v vsakem trenutku dati pravilen rezultat,
 • napredku v elektromobilnosti, ki je nujen, če želimo doseči ambicije Pariškega sporazuma. Povezava med e-mobilnostjo in trajnostjo je jasna: več rešitev za e-mobilnost uporabljamo, večje je zmanjšanje CO2 in drugih toplogrednih plinov,
 • vizije tovarn prihodnosti v EU, ki podpira tranzicijo slovenske industrije na zelenem prehodu v Industrijo 4.0.

Z nami so svoja strokovna znanja in izkušnje nesebično delili:

 1. dr. Martin Furlan, vodja sektorja razvojnih storitev, MAHLE Electric Drives d. o. o., »Pristopi, merilna tehnika in metode pri razvoju izdelkov za zeleno mobilnost«
 2. Tomaž Dostal, vodja inovacij, Iskraemeco d. d., »Napredne tehnologije merjenj in pametni števci za zeleni energetski prehod«
 3. Anka Kavčič, razvojna inženirka, LOTRIČ Meroslovje d. o. o.,  »Uporaba klasičnih in naprednih metod strojnega vida v industriji«
 4. mag. Grega Kovačič, Urad RS za meroslovje, Sektor za fizikalna merjenja, »Merjenje električne energije na polnilnicah za električne avtomobile«
 5. doc. dr. Igor Kovač, v. d. direktor SRIP Tovarna prihodnosti, Institut Jožef Stefan, »SRIP Tovarne prihodnosti v viziji zelenega prehoda« 

Dogodek se je zaključil z vsebinsko bogato okroglo mizo na temo »Meroslovne priložnosti zelenega prehoda« na kateri so pod moderatorstvom dr. Aleša Hančiča, direktorja TECOSa, Razvojnega centra orodjarstva Slovenije, sodelovali:

 • Rok Kotnik, vodja kakovosti, SIJ d. d.
 • Nina Meglič, vodja projektne pisarne SRIP Krožno gospodarstvo, Štajerska gospodarska zbornica
 • Marko Lotrič, generalni direktor, LOTRIČ Meroslovje d. o. o.
 • doc. dr. Igor Kovač, vršilec dolžnosti direktor SRIP Tovarna prihodnosti, Institut Jožef Stefan
 • dr. Samo Kopač, direktor Urada RS za meroslovje.

Namen okrogle mize je bil čim bolj široko odpreti pogovor o aktualnih izzivih, s katerimi se udeleženci okrogle mize v dobi digitalizacije in zelene prihodnosti soočajo na področju meritev v raziskovalnem in izobraževalnem okolju.

Na okrogli mizi je beseda tekla o podnebnih spremembah in degradaciji okolja, ki življenjsko ogrožajo Evropo in svet. Da bi Evropa lahko premagala te izzive, bo evropski zeleni dogovor preoblikoval EU v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo. V luči tega mora gospodarstvo kot celotna družba spreminjati svoje procese poslovanja, delovanja, razmišljanja in življenja. Na tej poti sprememb pa so eden od ključnih dejavnikov tudi točne meritve, natančni merilni instrumenti, dodelane metode merjenja, primerljive in sledljive meritve itd. Zato so vsi sodelujoči vsak iz svojega področja dela združevali in pisali zgodbo o medsebojnem povezovanju, nadgrajevanju in razvoju novih projektov ki bodo dejansko lahko pripeljali do skupnega cilja – zelene prihodnosti. Vsak posameznik pa bo lahko le filozofiral o željenem cilju brez rezultata.