Skoči do osrednje vsebine

Posodobljene slikovne oznake skladnosti in preglednice standardnih stopenj čistine plemenitih kovin

Izdelki iz plemenitih kovin v prometu morajo biti označeni s tremi oznakami (znak dobavitelja, znak čistine in oznaka skladnosti). Vse tri oznake na izdelkih iz plemenitih kovin kupcu zagotavljajo kakovost izdelka. Z oznako skladnosti se potrjuje skladnost izdelka iz plemenite kovine s predpisanimi tehničnimi zahtevami.

Preskušanje in označevanje izdelkov iz plemenitih kovin na najvišji strokovni ravni v državi izvajamo v Sektorju za nacionalne etalone in kemijska merjenja na Uradu za meroslovje. Dobavitelj izdelkov iz plemenitih kovin je dolžan zagotoviti skladnost izdelka s predpisanimi tehničnimi zahtevami, preden da izdelek v promet.

Izdelki iz plemenitih kovin v prometu morajo biti označeni s tremi oznakami (znak dobavitelja, znak čistine in oznaka skladnosti). Vse tri oznake na izdelkih iz plemenitih kovin kupcu zagotavljajo kakovost izdelka. 

Oznake skladnosti (državni žigi) imajo obliko ščita, na katerem so kemijska oznaka za plemenito kovino, oznaka SI in številka lokacije Urada za meroslovje, kjer je bil izdelek iz plemenite kovine preskušen in označen. Z oznako skladnosti se potrjuje skladnost izdelka iz plemenite kovine s predpisanimi tehničnimi zahtevami.

Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost svojih izdelkov z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije, potrdi skladnost izdelkov iz plemenitih kovin z odtisom oznake skladnosti v obliki črke »S«.

Oznaka skladnosti se na izdelke vtisne poleg znaka dobavitelja in znaka čistine.

Na Uradu Republike Slovenije za meroslovje smo izdali posodobljene slikovne podobe oznak skladnosti in preglednico standardnih stopenj čistine plemenitih kovin. Le te ste vsi, ki prodajate izdelke iz plemenitih kovin dolžni izobesiti na vidno mesto v vaših prodajalnah oziroma poslovnih prostorih skladno s 23. členom Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin.

Oznake lahko po predhodnem naročanju prevzamete na Uradu, v Sektorju za nacionalne etalone in kemijska merjenja na lokaciji Celje (T: 03-428 0761) ali Ljubljana (01 244 2735) oziroma jih prevzamete ob vašem naslednjem obisku.  V kolikor imate spletno prodajo si lahko slikovne podobe oznak skladnosti in preglednico standardnih stopenj čistine plemenitih kovin vzamete za objavo v vaši spletni prodajalni tudi na spletni strani Urada Republike Slovenije za meroslovje.