Skoči do osrednje vsebine

Letno strokovno srečanje imenovanih oseb 2021

Potekalo je že tradicionalno Letno strokovno srečanje imenovanih oseb, kateremu sta sledila še dva specifično usmerjena srečanja na področju mase in merilnikov tlaka v pnevmatikah. Namen srečanj je bilo pogledati rezultate dela, se pogovoriti o spremembah pravilnikov in novih navodilih dela ter postaviti nove cilje za prihodnje obdobje.

30. novembra 2021 je v organizaciji Urada Republike Slovenije za meroslovje potekalo že tradicionalno Letno strokovno srečanje imenovanih oseb IO, kateremu sta sledila še dva specifično usmerjena srečanja na področju mase in merilnikov tlaka v pnevmatikah. Tudi tokrat je iz vidika varovanja zdravja potekalo na daljavo in s številčno udeležbo tako predstavnikov IO, Slovenske akreditacije kot tudi predstavnikov urada.

Na srečanju smo skupaj z udeleženci pregledali rezultate dela in ključne dokumente, ki so v preteklem obdobju doživeli večje ali manjše spremembe (Navodila o izvajanju nalog imenovanih oseb, Pravilnika o merilnih instrumentih in  Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti).

Na srečanju smo se dotaknili tudi sprejetega odloka Vlade Republike Slovenije v začetku leta 2020, in sicer Odloka o podaljšanju veljavnosti overitev meril. Ocenili smo, da kljub podaljšanju roka za overitve meril se meroslovne značilnosti meril in s tem točnosti merjenja niso bistveno spremenile, zagotovilo pa se je nemoteno ter zakonito opravljanje gospodarskih dejavnosti. S strani  IO je bilo iz tega vidika predvsem pomembno, da odlok ni prepovedal njihovega izvajanja overitev, ki so se tako lahko še naprej izvajale upoštevaje vse predpise Vlade Republike Slovenije in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje epidemije COVID-19.

Ena od pomembnih nalog urada je tudi izvajanje nadzorov nad izvajanjem overitev IO. Število nadzorov na terenu se je v zadnjih dveh letih zaradi znane situacije zmanjšalo oziroma omejilo na najbolj nujne, vsi ostali nadzori so se preoblikovali v nadzore na daljavo, ki so se nekoliko bolj usmerili v dokumentacijo in video nadzore preko različnih sistemov. Nadzore smo tako izvedli skladno s planom in pri IO nismo odkrili večjih neskladnosti oziroma odstopanj. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi meroslovni nadzorniki na terenu, ki razen nekaterih manjših odstopanj in napotkov za bolj kakovostno izvajanje nalog nad overitvami meril v bodoče niso zaznali.

Srečanje smo zaključili v slogu misli Marie Curie (Nobelove nagrajenke) »V življenju se ni treba ničesar bati, vse je mogoče razumeti. Zdaj je tak čas, da je treba razumeti več, da bi se bali manj.«