Skoči do osrednje vsebine

Nov način prijave populacij števcev električne energije

Elektro distribucijska podjetja morajo skladno s Pravilnikom o overitvah števcev električne energije posredovati Uradu Republike Slovenije za meroslovje prijave o sestavi populacij, ki vsebujejo tehnične podatke števcev ter sezname tovarniških številk.

Pravilnik o overitvah števcev električne energije (v nadaljevanju števcev) predvideva, da se pri števcih električne energije določi populacije števcev iz katerih se naredi izbor reprezentativnih naključnih vzorcev števcev. Elektro distribucijska podjetja morajo posredovati Uradu Republike Slovenije za meroslovje prijave o sestavi populacij, ki vsebujejo tehnične podatke števcev, ter  sezname tovarniških številk.

Do sedaj je prijava populacij potekala relativno zamudno v večih korakih in sicer tako, da je elektro distribucijsko podjetje izpolnilo vlogo za prijavo populacije v obliki Excel tabel in jo po elektronski pošti poslalo na Urad. Na Uradu smo te podatke prenašali v informacijski sistem MIRS-info in izdali sklepe o prijavi populacij.

Sedaj smo elektro distribucijskim podjetjem omogočili, da podatke o populacijah vnašajo direktno v sistem MIRS-info (prijavo potrdijo z elektronskim podpisom). S to posodobitvijo smo se izognili možnosti napak pri vnosu podatkov in zmanjšali število korakov, tako bodo postopki sedaj tudi bistveno hitrejši.

Prvo prijavo populacij podano na novi način smo prejeli danes od podjetja Elektro Maribor d. d., ki se jim zahvaljujemo za sodelovanje pri uvajanju novega sistema.