Skoči do osrednje vsebine

Novost na področju lažje uporabe meroslovnega informacijskega sistema MIRSinfo

Za lažjo uporabo aplikacij Odobreni tipi meril in Overitve meril v meroslovnem informacijskem sistemu MIRSinfo smo za uporabnike pripravili video navodila, ki bodo poenostavila obvladovanje certifikatov o odobritvi tipa merila in podatkov o napovedanih in izvedenih overitvah meril.

Na Uradu RS za meroslovje že več kot deset let uporabljamo spletni informacijski sistem imenovan MIRSinfo. MIRSinfo je rezultat lastnega razvoja, sestavlja ga večje število aplikacij. Nekatere so namenjene izključno interni uporabi Urada, ter izmenjavi podatkov z drugimi subjekti na področju meroslovja, nekatere pa so dostopne vsakomur. Informacijski podpori izvajanju nalog na področju zakonskega meroslovja in sodelovanju z pooblaščenimi izvajalci overitev meril sta namenjeni aplikaciji »Odobreni tipi meril« in »Overitve meril«.
Za lažjo uporabo teh dveh aplikacij smo sedaj pripravili še video navodila. Navodila so namenjena predvsem metrologom, zaposlenim pri pooblaščenih izvajalcih overitev meril, pa tudi vsem drugim, ki želite vpogled v certifikat o odobritvi tipa merila katerega imetnik ste, preveriti ali je bilo neko merilo overjeno, poiskati pooblaščenega izvajalca overitev meril za vaša merila, preveriti kdaj se izteče veljavnost overitev za merila katerih imetnik ste.

Vabimo vas k ogledu video navodil in preskusu informacijskega sistema MIRSinfo.

Meroslovni informacijski sistem MIRSinfo