Skoči do osrednje vsebine

Medlaboratorijska primerjalna študija za določevanje zlata in srebra v vzorcih iz plemenitih kovin

V okviru nacionalnega sistema potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin za zagotavljanje kakovosti izdelkov in zaupanje v meritve organiziramo medlaboratorijsko primerjalno študijo za določevanje masnega deleža srebra in zlata v zlitinah iz plemenitih kovin. Tovrstne študije na Uradu izvajamo že vse od leta 2004.

V posodici je srebrna krogljica in okoli rdeča kupel

Zrno plemenitih kovin v kupeli | Avtor Robi Tkavc

Na Uradu Republike Slovenije za meroslovje v skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin, kot vodilna nacionalna institucija na področju plemenitih kovin, vzpostavljamo in nadzorujemo sistem preskušanja in označevanja plemenitih kovin v Republiki Sloveniji. Na Uradu deluje nacionalni referenčni laboratorij za analizo zlitin plemenitih kovin, ki  je akreditiran za merjenje masnega deleža zlata in srebra v zlitinah iz plemenitih kovin. Laboratorij, ki ima najboljše merilne zmogljivosti na tem področju v državi, kot nosilec nacionalnega etalona za množino snovi plemenitih kovin, zagotavlja primerljivost in sledljivost svojih meritev na mednarodno raven ter hkrati skrbi za prenos sledljivosti teh merjenj na druge laboratorije v Republiki Sloveniji. Laboratorij redno sodeluje v mednarodnih primerjavah, ki jih organizira Konvencija o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (Hallmarking Convention), katere polnopravna članica je Republika Slovenija postala leta 2009.

V okviru nacionalnega sistema potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin za zagotavljanje kakovosti izdelkov in zaupanje v meritve na Uradu  vse od leta 2004 dalje organiziramo medlaboratorijske primerjalne študije za določevanje masnega deleža srebra in zlata v zlitinah iz plemenitih kovin. Glavni namen študij je zagotavljanje sledljivosti merjenj in izboljševanje meritev. V  primerjalni študiji, vsako leto sodelujejo tako slovenski kemijski laboratoriji, kot tudi  laboratoriji nekaterih tujih preskusnih uradov.

V letošnji primerjalni študiji bodo sodelovali trije slovenski in  šest tujih laboratorijev, ki so tehnično usposobljeni za določanje masnega deleža srebra in zlata v zlitinah iz plemenitih kovin. Vsi sodelujoči laboratoriji so vzorce zlata in srebra že prejeli, do konca aprila bodo opravili odgovarjajoče analize ter nam posredovali svoje rezultate. Le te bomo ovrednotili ter v juniju 2022 izdali končno poročilo medlaboratorijske primerjalne študije.

Na opisani način s 17. členom Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin tudi preverjamo ustreznost delovanja samodeklarantov oziroma njihovih laboratorijev. Samodeklaranti so proizvajalci izdelkov iz plemenitih kovin, ki imajo vzpostavljen visoko kakovostni sitem preverjanja in označevanja izdelkov iz plemenitih kovin, ki jih dajejo na trg. S tovrstnimi medlaboratorijskimi primerjavami še dodatno zagotavljamo, da se na slovenskem trgu zares prodajajo izdelkih iz plemenitih kovin, ki ustrezajo predpisanim čistinam ter tako zagotovimo vsem potencialnim kupcem varen nakup in zaupanje v slovenske zlatarje.