Skoči do osrednje vsebine

Posodabljanje Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje

Na Uradu Republike Slovenije za meroslovje posodabljamo »Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje« skladno s trenutno veljavnimi standardi na področju merilnih transformatorjev.

Ostale predlagane spremembe se nanašajo na deregulacijo področja v delu, ki se nanaša na visoko napetost (>38 kV) in morebitno uvedbo rednih overitev merilnih transformatorjev na podlagi statističnega vzorčenja.
Iz tega naslova bo v četrtek, 2. 9. 2021, ob 9. uri na daljavo, preko MS Teams, potekal Posvet o spremembah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje za vso zainteresirano javnost. Na posvet, ki je odprt za javnost, se lahko vsi zainteresirani prijavijo direktno preko povezave MS Teams.