Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Evropska komisija opozorila Slovenijo na možnost začasne zaustavitve plačil z naslova evropske kohezijske politike

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo prejeli pismo Evropske komisije (EK), v katerem opozarjajo na možnost začasne zaustavitve plačil sredstev evropske kohezijske politike iz bruseljske blagajne v slovenski proračun. Kot je v obvestilu navedla EK, bi lahko do potencialne začasne zaustavitev plačil prišlo zaradi pomanjkljivosti v informacijskem sistemu e-MA, kar je aprila na seji odbora DZ za evropske zadeve napovedal tudi minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Iztok Purič. Skladno z ustaljenimi postopki imajo države članice v takem primeru na razpolago dva meseca časa, da se odzovejo na v pismu izpostavljene ugotovitve. Ko bo EK proučila odziv Slovenije, bo sprejela odločitev, ali začasno zaustavitev plačil dejansko tudi realizira. Ne glede na to izvajanje projektov, podprtih s sredstvi evropske kohezijske politike, poteka nemoteno.

 • Junijska številka Kohezijskega e-kotička

  Pred vami je junijska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti s področja evropske kohezijske politike v Sloveniji.

 • Evropska sredstva za učinkovito uvajalno okolje za učitelje začetnike

  Ljubljana, 20. junij 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program Učim se biti učitelj. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša skoraj 2,6 milijona evrov. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija je upravičena do približno 1,4 milijona evrov, kohezijska regija Zahodna Slovenija pa do 1,2 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma dobra 2 milijona evrov. 

 • Evropska sredstva tudi za razvoj raziskovalne infrastrukture s področja geologije, seizmologije in geodezije

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-EPOS«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša dobrega 1,8 milijona evrov, od tega 327.000 na območju Zahodna Slovenija in 1,5 milijona evrov na območju Vzhodna Slovenija. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 80 odstotkov oziroma skoraj 1,5 milijona evrov v obeh kohezijskih regijah. 

 • Evropska sredstva za gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev 

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki ga bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo predvidoma v petek, znaša 2,6 milijona evrov. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija je upravičena do približno 881.000 evrov, kohezijska regija Zahodna Slovenija pa do dobrega 1,7 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma skoraj 2,1 milijona evrov. 

 • Evropska sredstva za razvoj raziskovalne infrastrukture

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitve o finančni podpori za tri projekte razvoja raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora. Za projekte, ki se bodo izvajali na območju obeh kohezijskih regij, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 2,9 milijona evrov. To bo omogočilo sodelujočim bistveno hitrejše, intenzivnejše in visoko kakovostno vključevanje v velike mednarodne projekte in s tem krepitev mreže raziskovalne infrastrukture človeških virov v znanosti ter prost pretok ljudi, zamisli in znanja v evropskem raziskovalnem prostoru.

 • Evropska sredstva za ureditev kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru«. Projekt v vrednosti dobrih 190.000 evrov bo Kohezijski sklad podprl z nekaj manj kot 108.000 evri.

 • Industrija prihodnosti - danes

  Na konferenci Industrija prihodnosti, ki je potekala včeraj na Brdu pri Kranju, je več kot 400 udeležencev razpravljalo o prihodnjih izzivih industrije na področju inovativnosti, kompetenc, digitalizacije, industrije 4.0, okoljskih sprememb, globalizacije in novih poslovnih modelov. Konference, ki so jo gostili GZS, Ministrstvo za gospodarski razvoj, in Spirit Slovenija, so se je udeležil tudi predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Peter Wostner.

 • Vlada sprejele odgovore na poslanska vprašanja dr. Franca Trčka v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike

  Vlada je sprejela odgovore na pisna poslanska vprašanja dr. Franca Trčka v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike 2014-2020 in pripravo programskih dokumentov za obdobje 2021–2027. Odgovore bo vlada poslala v Državni zbor RS.

 • Evropska sredstva za Podjetniški inkubator Krško

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za Podjetniški inkubator Krško. Za projekt v vrednosti dobrih 470.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 289.000 evrov.

 • Evropska sredstva za razširitev poslovne cone Stara vas v Velenju

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza. Za projekt v vrednosti 982.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 604.000 evrov.

 • Evropska sredstva za skupnostne storitve in programe za starejše

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«, ki ga bo v kratkem objavilo Ministrstvo za zdravje. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 13 milijonov evrov, od tega skoraj 8 milijonov evrov na območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija in dobrih 5 milijonov evrov na območju kohezijska regija Zahodna Slovenija. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma 10,5 milijona evrov.

 • Na zasedanju Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

  Na 6. redni seji se je v Portorožu sestal Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), v katerem sodelujejo predstavniki ministrstev, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in področja enakosti, invalidskih organizacij, lokalnih skupnosti, predstavniki urbanega razvoja, svetov regij, Urada RS za nadzor proračuna, Računskega sodišča RS in Evropske komisije (EK).

 • Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020

  Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2019, ter ga pošlje Državnemu zboru RS. V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde evrov.

 • Za Kompetenčne centre za razvoj kadrov 7 milijonov evrov

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za program »Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019–2022«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša 7 milijonov evrov. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 3,7 milijona evrov, na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija pa 3,3 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma 5,6 milijona evrov.

 • Za Kompetenčne centre za razvoj kadrov 7 milijonov evrov

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019–2022«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša 7 milijonov evrov. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 3,7 milijona evrov, na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija pa 3,3 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma 5,6 milijona evrov.

 • Minister Purič in hrvaška ministrica Žalac o pomenu projektov čezmejnega sodelovanja

  Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztok Purič se je udeležil dogodka »Skupaj za zaščito in obnovo biotske raznovrstnosti«, ki smo ga v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška gostili Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in hrvaško ministrstvo za regionalni razvoj in sklade Evropske unije. Minister in hrvaška kolegica ministrica Gabrijela Žalac sta ob robu dogodka izmenjala izkušnje na področju upravljanja in izvajanja programov čezmejnega sodelovanja v okviru evropske kohezijske politike. Strinjala sta se, da čezmejni projekti, ki se izvajajo že vse od leta 2003, pomembno prispevajo h kakovosti življenja prebivalcev na obmejnih območjih.