Skoči do osrednje vsebine

Slovenija v procesu priprave drugega poročila o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Slovenija bo julija prihodnje leto na sedežu OZN v New Yorku drugič poročala o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko želimo v proces priprave nacionalnega pregleda vključiti širok krog deležnikov.

Voditelji držav in vlad ter visoki predstavniki so ob 70. obletnici Organizacije združenih narodov (OZN) septembra 2015 sprejeli Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030). Z njo se je 193 držav, tudi Slovenija, zavezalo k načrtu, ki na uravnotežen način povezuje 17 ciljev z vseh treh razsežnosti trajnostnega razvoja: gospodarske, socialne in okoljske.

Za potrebe spremljanja doseganja ciljev trajnostnega razvoja na globalni ravni, so se države neformalno zavezale, da bodo do leta 2030 vsaj trikrat poročale o njihovem napredku. Slovenija je prvič poročala že leta 2017, drugič pa bo svoj nacionalni prostovoljni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja na Visokem političnem forumu na sedežu OZN v New Yorku predstavila julija prihodnje leto.

Nacionalni prostovoljni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja bomo v Sloveniji tudi tokrat pripravili na način vključevanja širokega kroga zunanjih deležnikov in civilne družbe. Z ta namen bomo organizirali tematska srečanja in regionalne interaktivne delavnice.

Jeseni smo izvedli uvodni srečanji z ministrstvi in regionalnimi razvojnimi agencijami, ki bodo v proces vključile tudi različne lokalne deležnike, pretekli teden pa smo se srečali tudi z drugimi ključnimi deležniki. Srečanja se je udeležilo več kot 70 predstavnikov in predstavnic civilne družbe, socialnih partnerjev, znanstvenih in raziskovalnih institucij, javnih zavodov, akademske sfere in zasebnega sektorja. Skupaj smo iskali rešitve in predloge za vključujoč proces priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja.

  • Slovenija skrbi za skladnost državnih dokumentov razvojnega načrtovanja z razvojnimi dokumenti Evropske unije in mednarodnih organizacij. Med njimi je tudi Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jih sprejeli svetovni voditelji na zgodovinskem vrhu Združenih narodov septembra 2015. V okviru teh ciljev, ki veljajo za vse, si države prizadevajo odpraviti vse oblike revščine, se spopasti z neenakostjo in se bojevati proti podnebnim spremembam, pri čemer ne bo nihče zapostavljen.