Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za novo ekonomsko‐poslovno infrastrukturo v Izoli

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Opremljanje Cone mestne industrije Vzhod«. Za projekt v vrednosti 1,5 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval približno 621.000 evrov.

Namen projekta je zagotovitev ustrezne komunalne opreme v Coni mestne industrije Vzhod v Izoli s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP in odpiranja novih delovnih mest. Z naložbo bodo v poslovni coni zagotovljena ustrezna komunalno opremljena zemljišča za umestitev proizvodnih in drugih predvidenih dejavnosti. V okviru projekta bo na 3,9 ha zgrajeno vodovodno omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija, javna razsvetljava ter ustrezna prometna infrastruktura območja. Novozgrajena ekonomsko‐poslovna infrastruktura bo omogočila ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti na območju Cone mestne industrije Vzhod v Izoli.

 

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Občino Izola.