Skoči do osrednje vsebine

O doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 na regijskih posvetih

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je včeraj v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v Novem mestu organizirala regijski posvet za potrebe priprave nacionalnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 v Sloveniji. Posveta so se udeležili predstavniki in predstavnice ključnih lokalnih deležnikov, katerih delovanje in aktivnosti prispevajo k uresničevanju Agende 2030.

Regijski posvet v Novem mestu  je prvi v seriji dvanajstih interaktivnih delavnic, ki jih bo SVRK v sodelovanju z organizacijo SLOGA (Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč) izvedla za potrebe priprave drugega nacionalnega prostovoljnega pregleda (VNR) doseganja ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030. Slovenija bo poročilo predstavila julija letos na Združenih narodih v New Yorku.

Slovenija bo v poročilu izpostavila razvojne trende, do katerih je prišlo med letoma 2017, ko je prvič predstavila svoje poročilo, in 2020 ter obstoj slednjih podprla z ukrepi in aktivnostmi, tako na strani ministrstev kot tudi na strani civilne družbe in relevantnih znanstveno-raziskovalnih institucij.

Pomen vključujočega pristopa pri pripravi nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja ni zgolj predmet smernic Združenih narodov za pomoč državam pri pripravi njihovih VNR, temveč tudi ključni element za uresničevanje Agende 2030. Vključevanje različnih deležnikov v izvajanje Agende 2030 in poročanje o napredku na tem področju je poglavitnega pomena za doseganje premikov, saj s seboj prinaša dva pomembna elementa, tj. pridobitev vpogleda v dejansko stanje na terenu, kar omogoča smiselno načrtovanje razvojnih politik, tako na nacionalni ravni kot tudi na lokalnih ravneh, in hkratno ozaveščanje in izobraževanje vseh sodelujočih. Izobraževanje je namreč tudi sredstvo za uresničevanje Agende 2030. Pridobljena znanja lahko sodelujoči deležniki ciljno implementirajo v svoje aktivnosti in delovanje ter s tem neposredno prispevajo k uresničevanju posameznega cilja trajnostnega razvoja, posredno pa tudi k celostnemu uresničevanju Agende 2030.

Regionalne delavnice, na katerih se bodo udeleženci pogovarjali o izzivih, priložnostih in primerih dobrih praks trajnostnega razvoja:

 • Razvojni center Novo mesto - 4. februar 2020
 • RRA Zeleni kras - 5. februar 2020
 • RRA Gorenjska - 11. februar 2020
 • RRA Zasavje - 13. februar 2020
 • RRA Posavje - 18. februar 2020
 • RRA LUR - 5. marec 2020
 • Razvojna agencija Savinjske regije - 10. marec 2020
 • Mariborska razvojna agencija - 12. marec 2020
 • RRA Koroška - 17. marec 2020
 • Posoški razvojni center - 19. marec 2020
 • Razvojni center Murska Sobota - 24. marec 2020
 • Regionalni razvojni center Koper - 26. marec (TBC)

Na delavnice se lahko prijavite na elektronski naslov kaja.primorac@gov.si

 • Slovenija skrbi za skladnost državnih dokumentov razvojnega načrtovanja z razvojnimi dokumenti Evropske unije in mednarodnih organizacij. Med njimi je tudi Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jih sprejeli svetovni voditelji na zgodovinskem vrhu Združenih narodov septembra 2015. V okviru teh ciljev, ki veljajo za vse, si države prizadevajo odpraviti vse oblike revščine, se spopasti z neenakostjo in se bojevati proti podnebnim spremembam, pri čemer ne bo nihče zapostavljen.