Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za ureditev kolesarskega in peš nadhoda v Mariboru

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto« v Mariboru. Vrednost projekta znaša dobrih 370.000 evrov, od tega bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 206.000 evrov.

Namen projekta je zagotovitev celovite kolesarske mreže v Mariboru in pogojev za dnevne migracije kolesarjev znotraj mesta Maribor. S tem se bo bistveno izboljšala kolesarska povezava v tem delu mesta in širšem okolju ter na prometno varen način skrajšala pot v smeri sever-jug. Cilj projekta je izgradnja manjkajočega segmenta bodoče kolesarske povezave, ki zaključuje načrtovano ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto, vključno z navezavo na obstoječo infrastrukturo. V okviru naložbe je načrtovana tudi postavitev urbane opreme za kolesarje in ozelenitev brežine.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo in Mestno občino Maribor.