Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za ukrepe trajnostne mobilnosti v Mestni občini Celje

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za projekt »Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce«. Za izvedbo projekta v vrednosti 1,65 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 429.000,00 evrov.

V okviru projekta bo zgrajena nova povezovalna cesta med naselji Nova vas in Ostrožno, ki bo omogočila vzpostavitev javnega potniškega prometa in razbremenila motoriziran promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. Projekt bo pripomogel k izboljšanju povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Cilj projekta je vzpostavitev manjkajoče cestne infrastrukture z dodatnimi infrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti, kot so izgradnja infrastrukture za pešce in kolesarje, izgradnja dveh avtobusnih postajališč, postavitev urbane opreme in promocijskih tabel, ureditev javne razsvetljave, namenjene pešcem in kolesarjem ter zasaditev območja z drevesi.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo.

Iskalnik