Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje - Občina Rače-Fram«. Za izvedbo projekta v vrednosti nekaj manj kot pet milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,4 milijona evrov.

V okviru projekta bo izgrajena ustrezna infrastruktura za čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Rače. Infrastruktura bo priključena na čistilno napravo Rače, v katero bo vgrajeno tudi terciarno čiščenje odpadnih voda z odstranjevanjem dušika in fosforja. Zaradi preobremenjenosti obstoječe čistilne naprave se bo zgradila nova, ki bo omogočila priključevanje novih uporabnikov na javno kanalizacijsko omrežje.

Odločitev o podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje - Občina Rače-Fram« je prva v vrsti odločitev za okoljske projekte, ki so bili izbrani na podlagi drugega povabila Dogovora za razvoj regij.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za okolje in prostor.

Iskalnik