Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020«, ki ga bo Ministrstvo za kulturo objavilo predvidoma prihodnji petek. Za razpis v vrednosti nekaj manj kot 742.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 593.000 evrov.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb ki so brezposelni in neaktivni, še posebej starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni in tisti z izobrazbo pod ISCED 3, ter osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.

Cilj javnega razpisa je vključevanje oseb v projekte izvajalcev na področju kulture na način, da se jim omogoči enoletna zaposlitev za polni delovni čas na novih ali obstoječih delovnih mestih ali vključitev v najmanj 174-urno usposabljanje, ki vključuje tudi mentorstvo. Javni razpis bo prispeval k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialne vključenosti oseb.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za kulturo.