Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za zagon inovativnih podjetij

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020)«, ki ga bo Slovenski podjetniški sklad objavil v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,16 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 1,56 milijona evrov.

Namen razpisa je razvoj podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme ter ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. Bistveni cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve bodo uspešno poslovanje večine podprtih podjetij in vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma Slovenski podjetniški sklad.