Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za spodbujanje kreativnih kulturnih industrij

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnosti 2020–2021«, ki ga bo Ministrstvo za kulturo objavilo v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,21 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,63 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri podjetjih in drugih organizacijah ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva.

Ključni cilji javnega razpisa so predvsem spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, s poudarkom na start-up podjetjih in spodbujanje dinamičnega in konkurenčnega podjetništva za zeleno gospodarsko rast, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, med drugim tudi prek podjetniških inkubatorjev.

Javni razpis je komplementaren s  projektom Platforma Center za kreativnost, ki ga vodi in izvaja Muzej za oblikovanje in arhitekturo.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za kulturo.

 

FOTO: MAO | Muzej za arhitekturo in oblikovanje