Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za ureditev površin za pešce in kolesarje na Ptuju

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«. Vrednost projekta znaša dobrih 580.000 evrov, od tega bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval dobrih 240.000 evrov.

V okviru projekta bo urejen hodnik za pešce in kolesarske povezave na lokalni cesti Gregorčičev drevored na Ptuju. S tem bo zagotovljena večja prometna varnost pešcev in kolesarjev ter zmanjšani  negativni vplivi motornega prometa na okolje. Namen projekta je spodbujanje trajnostne mobilnosti in uporabe koles za vsakodnevna opravila kot alternative avtomobilskim prevozom.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Mestno občino Ptuj.