Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za zagon podjetij na problemskih območjih občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje in občin Pokolpja

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za javni razpis »Javni razpis za spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih v letih 2020–2021 (P2R 2020–2021)«, ki ga je danes v Uradnem listu objavil Slovenski podjetniški sklad. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,9 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 2,1 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje ter občin Pokolpja. S finančno podporo se bodo izboljšali poslovanje in izvedba razvojnih potencialov podjetij z namenom zniževanja stopnje njihove umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih.

Cilji javnega razpisa so zmanjšanje razvojnega zaostanka na problemskih območjih, zagon novih podjetij in nastanek novih delovnih mest.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma Slovenski podjetniški sklad.