Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za socialno vključevanje invalidov v zahodni kohezijski regiji

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«, ki ga bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo predvidoma jutri. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 1,15 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma nekaj več kot 921.000 evrov.

Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov in prispevati k oblikovanju podpornega okolja za opolnomočeni vstop invalidov v družbo, s tem pa jim omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pilotnega projekta, ki bo namenjen razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov.

Ključni cilji javnega razpisa so razviti nabor, vsebino in pogoje za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov, implementirati in preizkusiti storitve socialnega vključevanja, spodbuditi oblikovanje mrež razvijalcev in izvajalcev storitev socialne vključenosti invalidov.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov in prispevati k oblikovanju podpornega okolja za opolnomočeni vstop invalidov v družbo, s tem pa jim omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pilotnega projekta, ki bo namenjen razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov.

Ključni cilji javnega razpisa so razviti nabor, vsebino in pogoje za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov, implementirati in preizkusiti storitve socialnega vključevanja, spodbuditi oblikovanje mrež razvijalcev in izvajalcev storitev socialne vključenosti invalidov.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.