Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Izdani inšpekcijski odločbi prevozniku in podpisniku evidenčnega lista za prevzem in predhodno skladiščenje blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda Čistilne naprave Ptuj

  Ugotovitve v inšpekcijskih postopkih, ki jih je Inšpektorat za okolje in prostor uvedel zaradi nezakonito odloženega blata na različnih lokacijah v Sloveniji, so pripomogle k odkritju povzročitelja nezakonitega odlaganja blata iz čiščenja komunalnih odpadnih vod na zemljišču Vodule v občini Dramlje.

 • Kaj lahko naredi lastnik objekta, na katerem so nastale poškodbe zaradi gradnje v bližini

  Pobude gradbeni inšpekciji za uvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi neustreznega obnavljanja objektov so dokaj pogoste. Ljudje se bojijo, da je ogrožena stabilnost in mehanska odpornost objekta. S podobnimi strahovi se v zadnjem času vedno pogosteje obračajo tudi lastniki objektov, ki so na svoji nepremičnini zaznali nastanek razpok zaradi gradnje objekta v bližini. Kaj lahko v teh primerih naredi gradbeni inšpektor?

 • Preko 70 inšpekcijskih nadzorov v romskih naseljih na Dolenjskem

  V letošnjem letu, v romskih naseljih na celotnem območju Dolenjske, poteka skupna akcija nadzorov Policije in Območne enote Inšpektorata za okolje in prostor v Novem Mestu (OE NM). V romskih naseljih na območju Črnomlja, Metlike, Brežic, Krškega, Novega mesta in Trebnjega so do sedaj skupaj izvedli že preko 70 inšpekcijskih nadzorov.

 • Turčija ne bo več sprejemala odpadkov polimerov etilena

  Turčija je v svojem Uradnem listu dne 17. 5. 2021 objavila, da z 18. majem 2021 prepoveduje uvoz odpadne plastike s carinsko tarifo 391510 oziroma odpadkov polimerov etilena.

 • Inšpektorat za okolje in prostor v boju proti nezakoniti trgovini z odpadki

  Inšpektorat za okolje in prostor je projektni partner v projektu Waste Force, ki v boju proti nezakonitemu ravnanju in nezakoniti trgovini z odpadki povezuje organe, ki sodelujejo pri kaznivih dejanjih, povezanih z odpadki v celotni izvršilni verigi, vključno z okoljskimi inšpektorati, organi kazenskega pregona, carino, policijo in tožilci tako v Evropi kot v azijsko-pacifiški regiji.

 • Inšpektor preprečil zastrupitve ali celo smrti ljudi z dimnimi plini

  Inšpektor za okolje je v letošnjem letu, samo zaradi svoje vztrajnosti, izkušenj in iznajdljivosti uspešno zaključil primer, v katerem je zastrupitev z ogljikovim monoksidom oziroma dimnimi plini grozila stanovalcem večstanovanjskega objekta.

 • Ugotovitve inšpektorjev, ki opravljajo nadzor nad izvrševanjem Zakona o dimnikarskih storitvah na Inšpektoratu za okolje in prostor

  Inšpektorji, ki na Inšpektoratu za okolje in prostor opravljajo nadzor nad izvajanjem predpisov s področja dimnikarskih storitev, in sicer določb, ki se nanašajo na izvajalce dimnikarskih storitev in njihove uporabnike, so v letu 2020 opravili nekaj manj kot 500 inšpekcijskih nadzorov.

 • Okoljski inšpektorji so med zimskimi počitnicami opravili številne nadzore vožnje v naravnem okolju

  Inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) že vrsto let skupaj s Policijo izvajajo usmerjene Akcije nadzora vožnje v naravnem okolju. Namen nadzorov je predvsem osveščanje, opozarjanje in preprečevanje nelegalne vožnje v naravnem okolju, ki ogroža habitate rastlinskih in živalskih vrst ter poškoduje naravno okolje.

 • Uničenje lastovičjega gnezda z mladiči je nehumano in kaznivo dejanje

  Lastovke so vitke, dolgorepe ptice, ki nam oznanijo, da v našo deželo prihaja pomlad. Popravijo si gnezda, v katerih so živele preden so se pred zimo umaknile v toplejše kraje ali pa jih zgradijo nova. Mestni in kmečki lastovki, ki živita čisto blizu človeka, so všeč predvsem vogali pod strehami, balkoni, oporniki. Žal to ni vedno všeč človeku.

 • Akcija nadzor zagotavljanja ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo

  Nekateri zavezanci, ki dajejo na slovenski trg električno in elektronsko opremo (EEO), ne zagotavljajo predpisanega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, zato bodo inšpektorji za okolje izvedli usmerjeno akcijo nadzora zavezancev, ki so po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), dali na slovenski trg, v prvem polletju 2020, več kot 5 ton EEO.

 • Inšpektor za okolje mora včasih uporabiti tudi detektivske oziroma forenzične metode

  Onesnaženje ene od slovenskih rek z belo obarvano in penasto snovjo je, po uspešno izvedenem inšpekcijskem postopku, končano. Do lanskega leta namreč, kljub številnim inšpekcijskim nadzorom v obravnavanem podjetju, ni bilo mogoče najti dokaza, da zavezanec, v nočnem času in med vikendom odvaja industrijsko odpadno vodo v vodotok in s tem povzroča onesnaževanje.

 • Učinkovitejše ukrepanje zoper nedovoljene vožnje v naravnem okolju

  Nedovoljene vožnje v naravnem okolju negativno vplivajo tako na habitate kot vrste ter vse naravne procese v naravnem okolju. Predvsem vožnje v varovanih in zavarovanih območjih imajo vse bolj negativne, tudi dolgoročne posledice. Zato sta se direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) mag. Hrvoje Teo Oršanič in glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) Franc Rančigaj, dogovorila za aktivnosti, s katerimi bi zmanjšali nedovoljene vožnje v naravi v letošnjem letu.

 • Inšpekcija za okolje in naravo bo izvedla akcijo nadzora občin nad zagotavljanjem opremljenosti aglomeracij z javno kanalizacijo

  Danes je bil izveden pripravljalni delovni sestanek predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor in inšpektorjev za okolje Inšpektorata za okolje in prostor, ki bodo sodelovali v akciji. Cilj akcije je zagotoviti, da vse občine, ki še niso zagotovile ustrezne opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem ali z ustreznim individualnim in drugim primernim sistemom v aglomeracijah enakih ali večjih od 2 tisoč populacijskih enot, to v najkrajšem možnem času zagotovijo.

 • Tudi ribogojnice morajo meriti količino porabljene vode

  Inšpekcija za okolje in naravo nadzira tudi rabo vode, ki se v ribogojnicah uporablja z namenom gojitve sladkovodnih organizmov. Po Zakonu o vodah je to posebna raba vode in je zanjo potrebno pridobiti vodno dovoljenje, ki ga izdaja Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV).

 • Novinarka Slovenskih novic Tanja Jakše Gazvoda kršila Kodeks novinarjev Slovenije

  Novinarsko častno razsodišče (NČR), skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije, je na seji 4. 2. 2021 v primeru pritožbe Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor proti novinarki Slovenskih novic Tanji Jakše Gazvoda ugotovilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije.

 • Konus Konex ne bo več odvajal odpadne vode v Dravinjo

  V lanskem letu je inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor s preizkusom s fluorescenčnim označevalnim barvilom ugotovila, da se vse industrijske odpadne vode v družbi Konus Konex, d. o. o., iz Slovenskih Konjic, ne odvajajo na industrijsko čistilno napravo, ki se po čiščenju odvaja na kanalizacijski sistem, ki se konča s komunalno čistilno napravo, zato je z odločbo prepovedala neposredno odvajanje industrijske odpadne vode v reko Dravinjo.

 • Kdo obremenjuje vodna telesa na območju Dravske in Murske kotline z nitrati

  Inšpektorji za okolje so v letu 2020 izvedli usmerjeno akcijo nadzora zavezancev, ki bi lahko s svojim delovanjem pomembno obremenili vodotoke in podzemno vodo Murske in Dravske kotline z nitrati.

 • V januarju je bilo izvedenih 32 nadzorov nad pošiljanjem odpadkov preko meja

  Predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo, Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Policije so v mesecu januarju, na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, počivališču Šempas, v pristanišču Koper, na treh cestnih relacijah, Kozina – Starod, Jelšane – Postojna ter Divača – Ribnica, izvedli številne akcije nadzora nad pošiljanjem odpadkov preko meja.

 • Akcija nadzorov nezakonitega lova ptic in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu

  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) je v letu 2020, prvič izvedel akcijo nadzora nezakonitega lova ptic in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu. Akcija je bila zasnovana skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Pri nadzorih pa so sodelovali tudi sodelavci Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki so izvedli obročkanje ptic izpuščenih v naravo.

 • Končana dvoletna akcija skupnih nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj, ki so jih izvedli štirje inšpektorati

  Skupina inšpektorjev za okolje in prostor, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, infrastrukturo ter Urada za kemikalije, je zaključila akcijo skupnih nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj (OVD). Inšpektorji so v dveh letih, kolikor je trajala akcija, opravili tedensko po pet nadzorov, skupaj pa 475.