Skoči do osrednje vsebine

Nadzori prevzemanje komunalne odpadne embalaže pri izvajalcih javnih služb

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpekcija za okolje in naravo (ION) Inšpektorata za okolje in prostor je v letošnjem letu družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) izdala 75 odločb zaradi nerednega prevzemanja embalaže, ki jo od gospodinjstev zberejo izvajalci javnih služb (IJS).

Da prepreči večje kopičenje odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe in s tem zmanjša tveganje za varstvo okolja in zdravje, je ION v letošnjem letu ponovno izvedla izredno akcijo nadzora. Zaradi nerednega prevzemanja komunalne odpadne embalaže (KOE) pri IJS je opravila 53 inšpekcijskih pregledov na terenu in 58 inšpekcijskih pregledov v zvezi s pregledom dokumentacije, uvedla 150 inšpekcijskih postopkov, v okviru katerih je bilo družbam za ravnanje z odpadno embalažo zaradi nerednega prevzemanja embalaže izdanih 75 odločb. Zoper izdane inšpekcijske pritožbe je bilo vloženih 66 pritožb, pet pritožb pa je bilo vloženih tudi zoper izdane sklepe v inšpekcijskih postopkih. Organ druge stopnje je večinoma zavrnil pritožbe zavezancev, zoper 24 odločb pa je bil sprožen tudi upravni spor. V nobenem od vloženih upravnih sporov do zaključka akcije še ni bilo odločeno.

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo pri izvajalcih javnih služb že nekaj let ne prevzemajo vse KOE, ki jo izvajalci javnih služb zberejo od gospodinjstev. To počno z obrazložitvijo, da prevzemajo le količino, ki jim jo narekuje veljavno okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Ministrstvo za okolje in prostor je z zadnjo novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J) določilo, da morajo vse DROE od 1. 1. 2021, od vsakega IJS prevzeti vso odpadno embalažo. Pri tem pa mora posamezna DROE od posameznega IJS zagotoviti prevzem odpadne embalaže v deležih, ki so določeni s Sklepom vlade, kot to določa štirinajsti odstavek 20. člena ZVO-1.

Po obvestilu IJS, da količine neprevzete KOE v zbirnih centrih in centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki presegajo 80 % njihovih kapacitet oziroma zmogljivost zbirnega centra za skladiščenje odpadne embalaže, ION uvede inšpekcijski postopek. V kolikor ugotovi, da DROE ne izpolnjujejo svojih obveznosti, zoper njih ukrepa. DROE z odločbo odredi odstranitev KOE v količini, ki bi jo morala prevzeti v skladu s predpisi.